Изјава о ограничењу одговорности

Европска мрежа школа одржава ову веб локацију за потребе јавног промовисања својих иницијатива. Материјали на овој веб локацији су искључиво информативног карактера.

Наш циљ је да ове информације буду благовремене и тачне. Ако нам укажете на грешке, покушаћемо да их исправимо. Ипак, Европска мрежа школа не прихвата одговорност у погледу информација на овој веб локацији.

Ове информације:

· су опште природе и не односе се ни на какве посебне околности било којег одређеног појединца или субјекта;
· нису нужно свеобухватне, тачне, потпуне или актуелне;
· су понекад повезане са екстерним интернет страницама које нису под надзором Европске мреже школа, која не преузима одговорност у вези са њима;
· нису стручни ни правни савети (ако вам је неопходан одређени савет треба увек да се обратите стручњаку са одговарајућим квалификацијама).

Европска мрежа школа задржава право да, према свом дискреционом избору, укине, измени, модификује, дода или уклони делове веб локације у сваком тренутку.

Намена ове изјаве није да ограничи одговорност Европске мреже школа у супротности са било којим захтевима који су утврђени применљивим националним законом нити да изузме њену одговорност по питањима која се не могу изузети у складу са поменутим законом.

Заштита ауторских права
Репродукција је дозвољена под условом да се наведе извор, изузев ако није другачије наведено. Ако је за репродукцију информација неопходна претходна дозвола, таквом дозволом се укида горенаведена општа дозвола и јасно наводе сва ограничења у погледу коришћења.

  • Administration