Изјава о ограничењу одговорности

AISBL, партнерска организација EUN-а, позната под именом Европска мрежа школа (у даљем тексту EUN) руководи eTwinning Централоном службом за подршку и одржава eTwinning платформу на основу уговора потписаног са EACEA-ом (Извршна агенција за европско образовање и културу), као Уговарачем.

EUN, у име Уговарача, нуди правовремене и прецизне информације на платформи. У случају грешке, корисници могу писати на имејл адресу editor@etwinning.net. Европска комисија, EACEA и EUN не прихватају било какву одговорност везану за информације на овом сајту.

Информације на платформи:

  • јесу опште природе и немају за циљ да се односе на посебне околности било ког појединца или субјекта;
  • нису обавезно свеобухватне, прецизне, потпуне или ажуриране;
  • јесу понекад повезане са спољним сајтовима који нису у надлежности Европске комисије, Извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија или EUN-а и за које не могу преузети одговорност;
  • нису професионални и правни савети (ако вам је потребан одређен савет, увек консултујте професионално тело са одговарајућим кавалификацијама).

EUN задржава дискреционо право да повуче, замени, измени, дода или уклони делове платформе у било ком тренутку, уз пристанак Уговарача.

Ова изјава о одрицању од одговорности нема за циљ да умањи одговорност Европске комисије, Извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија или EUN-а које су у супротности са одредбама одређеним у важећим националним законима, као ни да искључи одговорност за питања која се не могу искључити из надлежности ових закона.

Заштита ауторских права

Репродукција је дозвољена под условом да се наведе извор, изузев ако није другачије наведено. Ако је за репродукцију информација неопходна претходна дозвола, таквом дозволом се укида горенаведена општа дозвола и јасно наводе сва ограничења у погледу коришћења.

  • Administration