Електротехничка школа "Никола Тесла"

 • Награђен : Ознака квалитета
 • 26000 Панчево / Pančevo, Регион Војводине / Region Vojvodine / Vojvodina region
 • http://www.etsntesla.edu.rs/

Упознајте наставнике

 • Atila Djerfi

  Предмети
  • информатика / ИКТ
  Језици : English / hrvatski
 • Danka Mirilović

  Предмети
  • информатика / ИКТ
  • математика / геометрија
  Језици : српски
 • Nada Stojičević

  Предмети
  • информатика / ИКТ
  • природне науке
  • технологија
  Језици : bosanski / српски / English / hrvatski
 • Olivera Glumac Fazlovski

  Предмети
  • грађанско васпитање
  • драмска уметност
  • историја културе
  • медијско образовање
  • језик и књижевност
  Језици : bosanski / српски / English / Македонски јазик
 • Tatjana Stanković

  Предмети
  • ликовно / уметност
  • математика / геометрија
  • познавање природе
  • физика
  • хемија
  Језици : English