All schools

Електротехничка школа "Никола Тесла"

 • Награђен : Ознака квалитета
 • 26000 Панчево / Pančevo, Регион Војводине / Region Vojvodine / Vojvodina region
 • http://www.etsntesla.edu.rs/

Упознајте наставнике

 • Biljana Vuletić Tomić

  Предмети
  • дизајн и технологија
  • драмска уметност
  • друштвене науке / социологија
  • Европске студије
  • етика
  • информатика / ИКТ
  • историја
  • историја културе
  • класични језици ( латински и грчки )
  • ликовно / уметност
  • медијско образовање
  • међупредметнa настава
  • музичко
  • познавање природе
  • психологија
  • страни језици
  • филозофија / логика
  • језик и књижевност
  Језици : bosanski / српски / English / hrvatski
 • Danka Mirilović

  Предмети
  • информатика / ИКТ
  • математика / геометрија
  Језици : српски
 • Marijana Krstić

  Предмети
  • физика
  Језици : bosanski / српски / English / hrvatski
 • Nada Stojičević

  Предмети
  • информатика / ИКТ
  • технологија
  Језици : bosanski / српски / English / hrvatski
 • Nikola Ćurčin

  Предмети
  • информатика / ИКТ
  Језици : српски
 • Tatjana Stanković

  Предмети
  • ликовно / уметност
  • математика / геометрија
  • познавање природе
  • физика
  • хемија
  Језици : English