E-varnost v eTwinningu

E-varnost obravnava izzive, ki jih moramo upoštevati in na katera moramo biti pozorni, ko delamo na internetu.

eTwinning ponuja varen portal za šolsko osebje (učitelje, ravnatelje, knjižničarje itd.), ki dela v šolah sodelujočih evropskih držav, namenjen komunikaciji, sodelovanju, pripravi projektov, izmenjavi idej in izkušenj. Ponuja tudi priložnost, da začutite, kaj pomeni biti del najbolj vznemirljive izobraževalne skupnosti v Evropi. Nacionalna svetovalna organizacija (NSO) preveri vse učitelje, ki oddajo zahtevek za registracijo na portalu eTwinning, in jim individualno omogoči dostop do vseh funkcij portala eTwinning.

Določene teme s področja varnosti na internetu so tako pomembne, da jih morajo dobro poznati čisto vsi učitelji in učenci in se tako ustrezno opremiti, za dobrobit vseh, za različna spletna opravila, od spletnih nakupov do objavljana fotografij. Vsak državljan sodobnega sveta je tudi državljan digitalnega sveta in mora razumeti, kakšne so pravice in dolžnosti digitalnih državljanov.

Ta spletna stran je dobra izhodiščna točka za preučevanje najnovejših trendov na tem področju.

V naslednjih poglavjih lahko najdete odgovore na pogosta vprašanja, ki se nanašajo na delo učiteljev v šoli:

  • Environmental Education