article image

eTwinning po 10-ih letih: učinki na učiteljeve prakse, veščine in priložnosti za strokovni razvoj, o katerih poročajo eTwinnerji

V letih 2014-2015 smo opravljali dve vrsti spremljanja eTwinninga: obsežno kvantitativno analizo pedagoške prakse eTwinnerjev in dejavnosti strokovnega razvoja ter potrebe. Preverjali smo tudi kakovost, in sicer z manj obsežnim spremljanjem pedagoške prakse in strokovnega razvoja ter razvoja digitalnih kompetenc učiteljev med izvajanjem projektov ETwinning. Ta dvoplastni pristop omogoča obširno spremljanje in nam obenem ponuja priložnost za poglobljeno raziskovanje pogojev, ki narekujejo določene trende. V prvem poročilu je podana analiza prvega spremljanja: anketo za spremljanje izvajanja eTwinninga smo poslali ob koncu leta 2014. Kvalitativni preizkus bo ocenjen in predstavljen v letu 2016.

  • Professional development
  • Publication
  • Teacher