article image

Poučevanje o podnebnih spremembah z eTwinningom

Če želimo spodbujati zeleno tranzicijo, moramo okolijski trajnostni razvoj vključiti v izobraževanje. Šole in učitelji morajo učencem pomagati razumeti izzive in jim dati možnost, da ukrepajo.

Mariya Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade

Tema, ki smo jo izbrali za leto 2020, so podnebne spremembe in okoljski izzivi. Učitelji sodelujejo in izmenjujejo dobre prakse s kolegi in učenci. Četudi je prihodnost precej siva, pravijo, da jo lahko učenci še vedno spremenijo z ukrepi, ki bodo pozitivno vplivali na okolje.

V knjigi eTwinning vam predstavljamo izbrane projekte in dejavnosti, ki so potekale v okviru eTwinninga in so primerne za različne starostne skupine, od vrtca do srednje in poklicne šole.

Učenci, ki so sodelovali v projektnih, so poglobili svoje razumevanje podnebnih sprememb in ukrepov, s pomočjo katerih jih lahko ublažimo. Knjiga predstavi, kako se lahko učitelji in učenci, ki sodelujejo v eTwinningu in so aktivni na tej platformi, soočijo z izzivi na ustvarjalen in barvit način. Pokaže nam tudi, kako lahko razvijamo naravoslovno-znanstvene in digitalne kompetence ter kritično razmišljanje.

  • V prvem poglavju so predstavljeni vzroki in posledice podnebnih sprememb ter ukrepi Evropske komisije za boj proti podnebnim spremembam na evropski in mednarodni ravni.
  • Drugo poglavje obravnava izobraževanje o podnebnih spremembah na podlagi praktičnih primerov in projektov eTwinning, ki obravnavajo zadevno temo.
  • V tretjem delu so v središču pozornosti mladi in dejavnosti, s pomočjo katerih se lahko lotijo konkretnih ukrepov.

Projekti eTwinning ki so predstavljeni v tej knjigi, vključujejo lekcije, ideje, in dejavnosti, ki jih lahko si evropski učitelji uporabijo za poučevanje učencev o tem, kar je Mariya Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, zapisala v predgovoru: "Skrb za okolje je pomembna naloga, a tudi pomembna priložnost za pozitivno spreminjanje naših družb."

Za začetek lahko prenesete knjigo eTwinning "Poučevanje o podnebnih spremembah z eTwinningom" in v njej poiščete navdih in nove ideje. Nato lahko skupaj z učenci pomagate našemu planetu!.

"Ne moreš preživeti dneva, ne da bi vplival na svet okoli sebe. To, kar počneš, vpliva na svet in odločiti se moraš, kako boš vplival nanj."

Jane Goodall (primatologinja in antropologinja)