article image

Spletna konferenca za šole eTwinning in spletna konferenca začetno izobraževanje učiteljev - jesen 2021

Novembra in decembra 2021 smo v okviru eTwinninga organizirali dve spletni konferenci.

Spletna konferenca za šole eTwinning je potekala od 24. do 26. novembra 2021 in je poudarila sinergije med elementi, ki so značilni za šole eTwinning, in izzive, ki jih prinaša "nova normalnost".

Na otvoritveni dan je več kot 460 ljudi prek spleta spremljalo osrednje govore prvega plenarnega zasedanja o "kombiniranem učenju".

Vladimir Garkov, strokovni sodelavec Evropske komisije, je odprl konferenco in poudaril pomen ustvarjanja zelenih in vključujočih šol ter spodbudil eTwinnerje, naj se še naprej vključujejo in sodelujejo, da bi bili vzor in navdih drugim učiteljem in šolam. Spregovoril je tudi o številnih pobudah Komisije, namenjenih spodbujanju vseživljenjskega učenja in razvoju Evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Ulrike Storost, strokovna sodelavka Evropske komisije, je predstavila glavno temo konference in pojasnila, kaj Komisija počne, da bi bilo poučevanje "učinkovitejše, bolj zanimivo in vključujoče s "kombiniranim učenjem". Poleg tega je poudarila pomen virov eTwinning in School Education Gateway za strokovni razvoj učiteljev. Plenarno zasedanje se je zaključilo z govorom profesorja Chang Zhu z Univerze VUB, ki je prikazal koncept "mešanega učenja" s pedagoškega vidika, pri čemer je navedel tako teoretične kot praktične primere.

Na tridnevni konferenci so udeleženci poglobili svoje znanje o različnih področjih poslanstva šol eTwinning in kako ti prispevajo k modelu "kombiniranega učenja" ter analizirali prilagoditve in spremembe, potrebne za reševanje izzivov nove realnosti.

Več informacij o spletni konferenci za šole eTwinning najdete tukaj.

Spletna letna konferenca o začetnem izobraževanju učiteljev je potekala od 8. do 10. decembra 2021. Pritegnila je pozornost ustanov za začetno izobraževanje učiteljev in novih učiteljev s prikazom polnega potenciala eTwinninga v luči "nove normalnosti".

Prvi dan konference je bil tudi tokrat dostopen prek spleta in prenosa v živo, uvodne govore pa je spremljalo več kot 390 ljudi.

Prvo plenarno zasedanje je začel Wilhelm Vukovich, programski vodja pri Evropski komisiji, ki je pozdravil vse udeležence in poudaril, da se je eTwinning v času pandemije COVID-19 izkazal kot odličen vir spletnih in kombiniranih učnih orodij, ki so učiteljem pomagala pri boljši pripravi na "novo normalnost". Konferenca se je nadaljevala z govorom Akvile Motiejunaite-Schulmeister, višje analitičarke za izobraževalno politiko in sisteme pri Evropski komisiji, ki je predstavila glavne ugotovitve poročila Eurydice "Teachers in Europe - Careers, Development and Well-being" in poudarila, kako se vloga učitelja spreminja, saj se zaradi pandemije pojavljajo nove zahteve in pričakovanja.

V nadaljevanju je Ilana Cicurel, članica Evropskega parlamenta, spregovorila o svojem poročilu "Faire de l'École le cœur battant de l'Europe", v katerem zagovarja povečanje mobilnosti učiteljev in skupni evropski steber pri začetnem usposabljanju učiteljev in vodij usposabljanja za ustvarjanje skupne kulture izobraževanja. Na koncu je Maria Chiara Pettenati, direktorica raziskav pri INDIRE, navedla konkretne primere, kako poučevanje in delovne izkušnje, pridobljene s sodelovanjem v skupnosti eTwinning, vplivajo na italijanske učitelje, in delila nekatere ključne rezultate študije "The impact of eTwinning on the in-service professional development of teachers in Italy".

Drugi in tretji dan konference se je 250 udeležencev udeležilo številnih delavnic, katerih namen je bil poudariti, kako eTwinning opremlja učitelje s pravimi veščinami in znanjem, da jih pripravi na "novo normalnost".

Več informacij o letni spletni konferenci o začetnem izobraževanju učiteljev je na voljo tukaj.