article image

Nov projektni komplet za predšolske otroke: S.T.E.A.M.-tastic

Na voljo je nov projektni komplet! eTwinning z veseljem sporoča, da je zdaj na voljo projektni komplet S.T.E.A.M.-tastic, ki je namenjen predšolski vzgoji in varstvu (PVV).

Predšolska vzgoja in varstvo predstavljata enega od ključnih področij izobraževanja, zato je vlaganje v raziskave, financiranje in vlaganje energije vanj bistvenega pomena za uravnotežen razvoj otrok, zlasti tistih iz prikrajšanih območij. Začetek življenja je najbolj kritično obdobje za razvoj možganov in močno vpliva na poznejše življenjske rezultate. Po podatkih Evropske komisije je osebje predšolske vzgoje in varstva dejansko najbolj vpliven dejavnik dobrega počutja, učenja in razvojnih rezultatov otrok.

Zato sta predšolska vzgoja in varstvo ena od prednostnih nalog eTwinninga, največje skupnosti učiteljev v Evropi.
To se kaže v pobudah, kot je natečaj za evropske nagrade eTwinning, ki je visoka oblika priznanja za izobraževalne projekte. Leta 2019 je bila dodana nova starostna kategorija - do 6 let. Na ta način spodbujamo evropske učitelje k pripravi novih kakovostnih projektov za predšolske učence. Priznavanje in nagrajevanje prizadevanj in pobud učiteljev je nujno za razvoj kakovostne predšolske vzgoje in varstva v Evropi.


eTwinning še naprej podpira PVV tudi zunaj natečaja za evropske nagrade. Na primer, med 29. septembrom in 1. oktobrom letos bo organizirana delavnica za strokovno izpopolnjevanje osebja predšolske vzgoje. Obravnavala bo profil izvajalcev predšolske vzgoje in izobraževanja ter meddisciplinarne in multidisciplinarne pristope, ki jih lahko izvajajo, pri temah, kot so razvoj kompetenc medijske pismenosti pri predšolskih otrocih, pristopi STEAM in timsko delo.

Nov komplet za predšolsko vzgojo in varstvo, S.T.E.A.M.-tastic, temelji na izobraževanju STEAM in raziskuje različne teme na področju znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike (Science, Technology, Engineering, Art and Maths). Projekt torej udeležencem ponuja medpredmetno izkušnjo, ki jim omogoča izvajanje vključujočega izobraževanja z uporabo pristopov reševanja problemov. Vsako temo je treba obravnavati z vseh petih zornih kotov, tako da se dejavnosti organizirajo skupaj z mednarodnimi partnerji, da udeleženci razvijejo celostno razumevanje predlagane teme. 


Projektni komplet najdete tukaj

Upamo, da ste v tem članku našli navdih za pripravo novega kakovostnega projekta za predšolske otroke!