article image

Povzetek poročila 2021 - Vključevanje eTwinninga v nacionalne izobraževalne politike: od prakse do sistemskih rešitev

V zadnjih 17 letih se je eTwinning iz temeljne pobude razvil v aktivno šolsko skupnost, v kateri je sodelovalo že več kot 937.000 učiteljev iz več kot 217.000 šol v 43 državah.

Poročilo eTwinning 2021 raziskuje vpliv vključevanja eTwinninga v nacionalne politike na treh glavnih področjih: strokovni razvoj in priznavanje, vključevanje v učni načrt in inovativna pedagogika. Z analizo kvalitativnih podatkov, pridobljenih s fokusnimi skupinami v osmih državah (Finska, Francija, Grčija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Turčija), so pri pripravi poročila sodelovali predstavniki nacionalnih ministrstev za šolstvo, nacionalnih svetovalnih organizacij (NSO), predstavniki ustanov za začetno izobraževanje učiteljev (ITE), ravnatelji šol in izkušeni uporabniki (ambasadorji eTwinninga in izkušeni eTwinnerji).

Ključne ugotovitve poročila so:

  • Na podlagi analiziranih nacionalnih politik in pristopov lahko rečemo, da je eTwinning do neke mere vključen v vse nacionalne izobraževalne politike, posebnosti pa so odvisne od nacionalnih kontekstualnih dejavnikov.
  • eTwinning je sicer v mnogih primerih usklajen z obsegom in/ali vsebino nacionalnih izobraževalnih politik in učnih načrtov, vendar ga je mogoče še dodatno uskladiti, da bi ga lahko bolje vključili v nacionalne sisteme.
  • eTwinning je večinoma usklajen z nacionalnimi politikami o strokovnem razvoju učiteljev, zlasti na področju veščin 21. stoletja, in podpira njihovo izvajanje.
  • Ko je sodelovanje učiteljev v eTwinningu priznano na uradni ravni, lahko to formalno ali neformalno spremlja določena vrsta nagrade (npr. plača, napredovanje, pozitiven neformalni vpliv na ocenjevanje).
  • Prepoznan je tudi pomen uvajanja eTwinninga v začetno izobraževanje učiteljev (Initial Teacher Education - ITE). Nekatere institucije ITE so eTwinning že vključile v svoje učne načrte.
  • Splošni cilji eTwinninga so del nacionalnih pristopov za pripravo učnih načrtov, ki temeljijo na kompetencah, ali so skladni z njimi.
  • eTwinning uvaja in spodbuja inovativne pedagoške pristope, ki spodbujajo sodelovanje, motivacijo in učenje. To so ključne prednostne naloge v vseh državah.
  • Internacionalizacija med učenci, učitelji in šolami, ki je ena od ključnih prednosti eTwinninga, je prednostna naloga v vseh analiziranih državah.
  • eTwinning povečuje motivacijo, energijo in zavzetost učencev za projekte eTwinning, pa tudi za druge šolske predmete.

V zaključku poročila je navedeno, da je eTwinning pridobil nekaj pomembnih točk na poti k bolj sistemskemu pristopu, ki je uradno sprejet na nacionalni ravni. Kljub temu se države soočajo z izzivi in predlagajo nadaljnje ukrepe za učinkovitejše uveljavljanje eTwinninga na uradni ravni.

Bi radi izvedeli več o tem?

Povzetek poročila si lahko preberete tukaj, medtem ko bo celotno poročilo objavljeno decembra 2021 tukaj.