article image

Začetno poklicno usposabljanje in eTwinning

eTwinning je v zadnjih letih znatno prispeval k prepoznavnosti dela in dosežkov evropskih poklicnih šol.

eTwinning učiteljem poklicnih šol ponuja vse, kar potrebujejo: priložnosti za izmenjavo znanja in vzajemno učenje z učitelji z vseh koncev Evrope, priložnosti za neprekinjeno strokovno izpopolnjevanje in še marsikaj drugega. eTwinning, ki spodbuja uporabo določenih pedagoških metod, kot sta projektno delo in učenje z raziskovanjem, je kot nalašč za učitelje poklicnih šol. 

V letu 2020 smo izvajali različne dejavnosti za učitelje poklicnih šol.
Omenili bomo samo nekaj primerov:

  • Tematska skupina Global Community of Practice” je bila ustanovljena aprila 2020. Namenjena je učiteljem poklicnih šol, ki lahko v okviru te skupine izmenjujejo projekte in primere dobrih praks ter skupaj izvajajo različne dejavnosti, denimo organizirajo spletne dogodke.
  • 3-dnevna spletna konferenca: »Poklicne šole in eTwinning – vloga eTwinninga pri pripravi učencev na prihodnost« je odprla novo obdobje eTwinninga na področju poklicnega izobraževanja. Najrazličnejših delavnic, ki so obravnavale razvoj veščin za uspeh ob podpori učencev, socialno vključenost in vključevanje na trg dela, predčasno opuščanje šolanja in veščine za prihodnost v učilnicah 21. stoletja, se je udeležilo več kot 183 učiteljev, članov svetovalnih služb in drugih strokovnih delavcev.

Dodatne informacije:

  1. Spletna stran z dogodki
  2. Program dogodkov
  • Organizirali smo dva izobraževalna dogodka, ki se ju je udeležilo prek 250 učiteljev poklicnih šol.
  1. eTwinning, učenje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku, poklicno izobraževanje in projekti Erasmus
  2. Kako pripraviti projekt eTwinning na podrčoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja?
  • Projektni komplet eTwinningRobo-code” je pripravljen na podlagi projekta, ki je v letu 2020 prejel posebno nagrado. Poklicnim šolam bo omogočil učinkovitejšo obravnavo učnega načrta in mlade s pomočjo praktičnih vaj seznanil z roboti in aplikacijami za programiranje.

V okviru eTwinninga bomo tudi letos posebno pozornost namenili učiteljem poklicnih šol. V ta namen smo ustanovili posebno delovno skupino, katere člani so tudi predstavniki svetovalnih služb, ki bo še naprej pripravljala gradivo in organizirala dejavnosti za zadevno ciljno skupino.

Oglejte si spodnji videoposnetek, ki ponuja dodatne informacije o poklicnih šolah in njihovem sodelovanju v eTwinningu: