article image

Kje drugje, kot v šolah? Demokracija v teoriji in praksi z eTwinningom

Demokracija je ena od temeljih vrednot Evropske unije, a je ne smemo jemati za samoumevno. Vsak državljan se mora učiti o demokraciji, jo razumeti in živeti. Danes je to bolj pomembno kot kdaj koli prej. Družbene spremembe in sprememb v svetu okoli nas prinašajo številne nove priložnosti. (Tibor Navracsics, komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport)

Rdeča nit eTwinninga v letu 2019 je “demokratična participacija”.

eTwinning spodbuja znanje in spretnosti za demokratično kulturo, ki vključuje samostojno učenje, analitično in kritično razmišljanje, poslušanje in opazovanje, empatijo, prožnost in prilagodljivost, jezikovne, komunikacijske in večjezične spretnosti, sodelovanje in reševanje sporov. eTwinning s temi spretnostmi poudarja prednosti aktivnega državljanstva in nas obenem prepriča, da lahko učitelji znatno prispevajo k razvoju trajnostnih demokracij.

eTwinning spodbuja demokratično participacijo učiteljev, učencev, staršev in lokalne skupnosti, in sicer z ustvarjanjem priložnosti za njihovo aktivno sodelovanje v projektih, kampanjah in priložnostih strokovnega spopolnjevanja.

Na poslanstvu šole eTwinning delamo že dve leti. Posebno pozornost smo namenili konceptu deljenega vodstva in učencem kot katalizatorjem sprememb, ki so obenem gonilo in preizkuševalci inovacij na področju pedagogike in tehnologije.

eTwinning želi z najrazličnejšimi gradivi in viri, tudi z novo knjigo eTwinning, izpostaviti pomen demokratične participacije in podpreti delo učiteljev.

  • V prvem poglavju so predstavljeni ključni elementi demokratične participacije in vloga izobraževanja pri spodbujanju aktivnega udejstvovanja mladih.
  • V drugem poglavju lahko preberemo o vlogi učiteljev pri razvoju demokratične kompetence in pomenu aktivnega državljanstva.
  • V tretjem poglavju je predstavljeno orodje, ki učencem pomaga razvijati spretnosti kritičnega razmišljanja za boj proti stereotipom in predsodkom.
  • V zadnjem poglavju imajo glavno besedo mladi, ki so prevzeli vodilno vlogo in povedali svoje mnenje. Njihove besede so lahko vir navdiha za vaše učence.

Preberite knjigo eTwinning 2019.