article image

Delavnica eTwinning za ustanove, ki izobražujejo učitelje

V okviru eTwinninga smo leta 2012 predstavili pobudo za vključevanje ustanov za usposabljanje učiteljev (TTI) iz različnih evropskih držav, da bi bodočim učiteljem predstavili in približali eTwinning.

Pobuda se je razvila postopoma. Začeli smo s pilotnim projektom in nato pobudo razširil na vse države, ki sodelujejo v eTwinningu in eTwinning Plusu.

Od leta 2019 je vodjem usposabljanj za učitelje in študentom pedagoških smeri na voljo tudi eTwinning Live. Na portalu smo jim dodelili poseben status.

V okviru pobude za sodelovanje z ustanovami za usposabljanje učiteljev (TTI) so na voljo številni primeri iz različnih držav, ki kažejo na to, kako je uvajanje eTwinninga v usposabljanje bodočih učiteljev zelo pomembno za študente in ustanove. Ponuja praktično aplikacijo veščin 21. stoletja, projektne in mednarodne izkušnje. Pobuda je tudi v skladu s prednostnimi nalogami na področju digitalnega državljanstva. Pobuda TTI je pomembna naloga za eTwinning, saj je tesno povezana z bodočimi generacijami učiteljev v Evropi in drugod.

Maja 2019 je v Bruslju potekala delavnica za TTI. Delavnice so se udeležili predstavniki vseh novih TTI iz držav, ki sodelujejo v pobudi, tudi tistih, ki so se nam pravkar pridružili. Cilj delavnice je bil združiti obstoječe izkušnje in jih predstaviti novim članom.

Pogovarjali smo se o tem, kako bi lahko eTwinning okrepil kurikulum TTI in izkušnje bodočih učiteljev. Pogovarjali smo se tudi o podpori pri izvajanju dejavnosti in uporabi novih metod dela v šoli s pomočjo eTwinninga. Predstavitve so potekale na teoretičnih in praktičnih delavnicah. Predstavljene so bile tudi dobre prakse. 

(seznam videoposnetkov TTI 2018)