article image

Zakaj trajnost zdaj? Mreža za izobraževanje o trajnostnem razvoju eTwinning. Skupina SENSE.

Dolgo časa smo v različnih medijih poslušali o trajnosti in trajnostnem razvoju v povezavi z izobraževanjem.

Ko je leta 1987 nekdanja norveška ministrska predsednica in predsednica komisije za poročilo Brundtland (ZN) govorila o trajnostnem razvoju v dokumentu Our Common Future, nihče ni mogel predvideti, kako pomemben in širok bo pomen te besedne zveze danes, še posebej ko govorimo o ciljih trajnostnega razvoja (CTR). To je bil zgodovinski mejnik, ki je izpostavil zaskrbljujoče stanje planeta, ki je posledica prekomernega izkoriščanja naravnih virov, družbene neenakosti in izgubo biotske raznovrstnosti.

Kako je to povezano z izobraževanjem? Zakaj izobraževanju pravimo trajnostno? Za trenutek pomislimo, da bodo naši učenci čez nekaj let državljani, ki bodo morali prevzeti odgovornost in sprejeti neštete odločitve. Usposabljanje in veščine, ki jih pridobijo v obdobju osnovnega izobraževanja, bodo bistvenega pomena, saj jim bodo omogočile, da delujejo na podlagi univerzalnih načel trajnosti, kot so družbena pravičnost, biomimetika, preprečevanje, previdnost, sodelovanje in dostop do informacij, skupna odgovornost in sanacija povzročene škode.

Zakaj ne bi poleg ostalih ključnih kompetenc uvedli tudi trajnostne kompetence? Ta nov, medsektorski pristop, na katerem temelji večina naših projektov, bi omogočil razvoj aktivnih in participativnih metodologij; posledično pa tudi smiselno, refleksivno in kritično učenje, ki prinaša številne koristi in spodbuja izobraževalno skupnost ter družbo.

Skupina eTwinning SENSE je posvečena trajnostnemu razvoju. Skupina ima vse prej omenjene značilnosti. V okviru skupine sodelujemo, izmenjujemo si izkušnje in se skupaj učimo.

Od leta 2015 do danes se je skupina SENSE nenehno spreminjala, da bi ponudila informacije ne le o različnih predpisih ZN, UNESCA in Evropske komisije, ampak tudi usposabljanja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in njihovo uresničevanje na ravni šol s pomočjo konkretnih modelov, npr. za spoznavanje ciljev trajnostnega razvoja skozi umetnost, z vidika izgube biotske raznovrstnosti, pandemije, podnebnih sprememb, v povezavi z iskanjem zanesljivih virov informacij itd.

Skupina SENSE je v sodelovanju z ekošolami, mrežami za trajnostni razvoj in univerzami vse leto prisotna na tednih eTwinning in drugih pomembnih dogodkih eTwinning, na katerih ponuja zanimiva, aktualna in inovativna srečanja. Skupina organizira tudi dva velika letna dogodka, in sicer Dan Zemlje in Svetovni dan okolja. Poleg tega skupina v letu 2021 sodeluje z Evropsko komisijo pri pripravi Priporočila EU o zelenem dogovoru, in sicer s pridobivanjem informacij o izzivih trajnostnega izobraževanja v šolah, na podlagi katerih bomo lahko pripravili kakovostne projekte.

Na tridnevnih delavnicah, ki so potekale junija letos, smo se učili do strokovnjakov, kot so Fernando Valladares (CSIC), Deirdre Hodson (Evropska komisija), Laura González (ASPEA), Lucía Vázquez (CTR in umetnost), Marvic Refalo (Ekošole). eTwinnerji so lahko uporabljali klepetalnice in oglasne deske. Udeležili so se lahko tudi neformalnih srečanj s kolegi (t. i. srečanja TeachMeet), ki bogatijo znanje in izkušnje učiteljev ter so pogosto pomemben vir navdiha za delo. Včasih so bila ta srečanja tako uspešna, da so povabljeni strokovnjaki ostali skoraj neopaženi.

 activities

Vabimo vas, da v skupini delite svoje pobude, projekte in kampanje.

Skupina SENSE. Preprosto senzacionalna!