article image

Začelo se je odštevanje za evropsko platformo za šolsko izobraževanje!

Leta 2022 se bosta platformi Evropske komisije School Education Gateway in eTwinning združili v Evropsko platformo za šolsko izobraževanje, ki bo ohranila vaše najljubše vsebine in jih razširila v enoten, sodoben in dostopen prostor.

V letu 2021 se izvajajo obsežne priprave in načrtovanje za združitev sedanjih platform v korist vseh evropskih zainteresiranih strani na področju izobraževanja. 

Nova integrirana platforma vam bo omogočila odkrivanje in raziskovanje vseh vsebin in storitev pod eno streho, kar bo ustvarilo občutek "doma". Njen cilj je zagotoviti edinstveno in prilagojeno izkušnjo, hkrati pa spodbujati občutek skupnosti in sodelovanja. Nova platforma bo še dodatno prispevala k strokovnemu razvoju strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju v Evropi in širše. 

Novo platformo je v uvodnem govoru na letni konferenci eTwinning prvič omenila Themis Christophidou, generalna direktorica za izobraževanje, mladino, šport in kulturo. 

Poslanstvo nove platforme temelji na programu Komisije Erasmus+ in njegovih treh načelih za vzpostavitev bolj zelenega, bolj vključujočega in bolj digitalnega izobraževanja za Evropo. Platforma bo spodbujala tudi cilje Evropskega izobraževalnega prostora, predvsem akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in razvoj ključnih kompetenc.  

Spremljajte novice na portalih School Education Gateway in eTwinning!