article image

Podnebne spremembe in okolijski izzivi. Kako smo se obravnave osrednje eTwinningove teme za leto 2020 lotili od doma?

Številni učitelji se veliko ukvarjajo s Covidom-19 in nastala situacija je učitelje spodbudila k uporabi novih pedagoških metod. Kljub temu vam z velikim veseljem sporočamo, da je tudi naša osrednja letošnja tema vir navdiha za številne aktivnosti in projekte.

Rita Neves iz Portugalske nam je razložila, kako svoje učence, ki so sedaj doma, prek spleta še vedno spodbuja k premisleku o podnebnih spremembah in njihovih posledicah.

Rita Neves je učiteljica šole Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade v Almadi, mestecu na zahodni obali Portugalske. Poučuje že več kot 30 let.

Rita

Šola je s pomočjo eTwinninga izboljšala in okrepila našo pedagoško prakso. Inovativne pedagoške metode in orodja IKT smo uporabili za razvoj bolj dinamičnih metod dela, ki so pomembno vplivale na učni proces. Izmenjava znanja in okrepljeno sodelovanje v okviru multidisciplinarnih timov je izboljšalo kakovost in rezultate našega dela z učenci.

Moji učenci so sedaj veliko bolj aktivni pri pouku, okrepile so se tudi njihove medkulturne in komunikacijske veščine, kar je pozitivno vplivalo na njihove učne dosežke.

Projekti eTwinning nam pomagajo pridobivati in razvijati najrazličnejše večine 21. stoletja, kot so samostojno delo, kritino mišljenje, državljanska vzgoja in kreativnost.

Trenutno so vse šole zaprte, a učitelji še vedno spodbujajo učence, da delajo od doma in se udeležujejo najrazličnejših pedagoških aktivnosti. Zapiranje šol, učenje na daljavo in socialna izolacija predstavljajo velik izziv za učence.

S pomočjo projektov eTwinning smo razvili izobraževalne dejavnosti v okviru naše učilnice TwinSpace, ki je učencem omogočila nadgradnjo jezikovnih in medkulturnih/medosebnih veščin v mednarodnem okolju in v sodelovanju z drugimi.

Učenci se dvakrat tedensko udeležijo klepeta (“Srečanje za boj proti koronavirusu”) z evropskimi partnerji, ki je namenjen vzajemni podpori v teh težkih časih. Učenci so med klepeti zelo aktivni in z vrstniki radi delijo svoja mnenja in skrbi ter jih spoznavajo prek pogovorov o tem, kako preživljajo svoj čas v obdobju socialne izolacije.

Ob upoštevanju osrednje teme eTwinninga za leto 2020, učence spodbujam k premisleku o vplivu naših dejanj na okolje in opazovanju pozitivnih sprememb, kot je manjša onesnaženost zraka, v času pandemije, ko veljajo posebni ukrepi.

Za ogrevanje sem jih prosila, da primerjajo satelitske posnetke Zemlje pred in po pandemiji Covid-19. Naročila sem jim tudi, da izračunajo svoj ogljični odtis in primerjajo svoje rezultate ter premislijo, kako bi lahko zmanjšali svoj ogljični odtis.

Nato sem jih prosila, da izpolnijo tabelo z vzroki in posledicami podnebnih sprememb. Med to vajo so morali navesti vse okoljevarstvene probleme in predstaviti rešitve v okviru razprave na forumu. Na koncu so morali pripraviti plakat za dan Zemlje 2020.

Rita ni edina. Številni portugalski učitelji učence spodbujajo k premisleku o podnebnih spremembah in okoljevarstvenih izzivih.

Samuel Branco, ki poučuje že 23 let, je z učenci nadaljeval delo na različnih projektih, ki obravnavajo podnebne spremembe, reciklažo in robotiko.

samuel

Naša šola v okviru enega od projektov, ki ga izvajamo v sodelovanju s partnerji, išče rešitve za čiščenje oceanov s pomočjo robotike. V času pandemije so morali učenci opraviti naslednje naloge: raziskati in identificirati glavne vzroke za onesnaženost oceanov, ustvariti igro, ki ljudi ozavešča o tem problemu, pripraviti brošuro in videoposnetke, ki ljudi ozaveščajo o omenjenem problemu. Lahko se samo zahvalimo eTwinningu, ki je učencem omogočil izmenjajo informacij z evropskimi kolegi. To je dalo učencem priložnost, da razumejo vpliv različnih kultur in navad na razvoj najrazličnejših strategij za reševanje omenjenega problema.

Ana Cristina Figueiredo, ki poučuje že 22 let, pravi, da so projekti eTwinning dobili popolnoma nov pomen, sedaj ko zares razumemo soodvisnost in povezanost našega sveta.

ana

Letos delamo na projektu ‘Going Global for a Sustainable Planet’. Ko smo izbrali to temo, si nismo mogli predstavljati, kaj bo 'going global' v resnici pomenilo v teh težkih časih. S pomočjo projekta smo v stiku s svetom in čeprav smo priča izrednim okoliščinam, ki si jih nihče od nas ni predstavljal, vemo, da smo skupaj močnejši, zato sedaj še naprej delamo in sobivamo skupaj, verjetno bolje kot kdaj koli prej.

Estefânia Pires, ki poučuje že 24 let, učence še naprej spodbuja k delu na projektu, ki obravnava zaščito naših oceanov.

estefania

V okviru projekta eTwinning ‘Go Fish’ smo razvili zgodbo, povezano z odpadki in vplivom odpadkov na morske ekosisteme. Organizirali smo srečanje na Zoomu z raziskovalci centra SERMARE Univerze v Coimbri. V prvi fazi projekta so učenci skupaj z drugimi družinskimi člani pripravili gradivo o morskih živalih in ga v času karantene predstavili na družabnih omrežjih.

Če želite nadgraditi svojo pedagoško prakso v času pandemije, se lahko udeležite brezplačnega spletnega tečaja “Addressing the Climate Crisis in Your Classroom”. Tečaj vam bo pomagal razumeti znanstvena dognanja na področju podnebnih sprememb in jih uporabiti pri delu z učenci v okviru inovativnih projektov in pobud.

MOOC