article image

Avstrija: eTwinning in Erasmus+ v letu koronavirusa

Mednarodno sodelovanje in izmenjave med učenci se nadaljujejo v okviru eTwinninga.

Leta 2020 je bilo aktivnih približno 180 projektov Erasmus+ KA229/KA219, v katerih so sodelovali avstrijski partnerji. V okviru teh projektov je večina šol z učenci načrtovala mobilnosti z namenom obiska šol v drugih državah ali obiska institucij EU. Žal zaradi omejitev, ki jih je prinesla pandemija, veliko teh mobilnosti niso mogli izvesti, tako da je bilo več sto učencev prikrajšanih za to izkušnjo.

Kljub temu so se mednarodno sodelovanje in izmenjave med učenci lahko nadaljevale v okviru eTwinninga in številne šole so izkoristile to priložnost. V Avstriji se je namreč očitno povečalo število projektov, ki so se registrirali v eTwinning z opombo, da so prejeli sredstva Erasmus+ KA219/KA229.

»Ker smo morali večino dejavnosti prenesti na eTwinning in srečanja organizirati prek spleta, je lahko v njih sodelovalo več dijakov, kot bi jih lahko odšlo na izmenjavo prek projekta Erasmus+,« pravi Michael Huber-Kirchberger z mednarodne poslovne šole v Linzu in s tem izpostavi enega od pozitivnih vidikov trenutnih razmer. Michael s kolegico Elisabeth Hasiweder izvaja več projektov Erasmus+ in eTwinning na poklicni srednji šoli, ki je tudi ena od avstrijskih šol eTwinning. V projektu »STEPS4SCHOOLS - Sustainable Tourism Educational Projects for Schools« sodelujeta s petimi drugimi šolami iz Bolgarije, Slovenije, Italije, Portugalske in Češke. Vse šole so bile zelo motivirane in obenem razočarane, ko so bile vse izmenjave od lanskega marca dalje odpovedane. Kljub temu so se prilagodile in razširile svoje dejavnosti eTwinninga. Šole so pred kratkim organizirale »virtualno šolsko izmenjavo« z interakcijo med učenci, mednarodnim poukom in celo virtualnim ogledom Vidina, bolgarskega mesta gostitelja.

Za Renate Gerber s srednje šole GRG Maroltingergasse na Dunaju, ki je prav tako ena od avstrijskih šol eTwinning, je eTwinning že od nekdaj sestavni del projekta Erasmus+, ki ga izvaja skupaj s šolo na Reunionu: »Triple E: E-learning - E-twinning – E-rasmus«. Učenci z Reuniona so nestrpno pričakovali načrtovan obisk vrstnikov na Dunaju maja 2020, nekateri so celo kupili obleke za dunajski šolski ples. Pandemija je žal preprečila njihove načrte. Renate pravi, da sta v projektu na srečo sodelovali samo dve šoli. To jim je omogočilo veliko prožnost, saj so v TwinSpaceu vzpostavili nove ustvarjalne dejavnosti in približno enkrat mesečno organizirali virtualna srečanja z učenci. Prizadevajo si za uresničevanje ciljev dvojezične izmenjave (francoščina/nemščina) in spoznavanje različnih aplikacij, ki jih preizkušajo v svojem prostoru TwinSpace in na srečanjih, hkrati pa vključujejo tudi poročila in primerjave razmer COVID v svojih regijah.

Bernd Fiechtl, koordinator EU in učitelj na srednji šoli BG/BRG Judenburg, sprva ni nameraval vključiti eTwinninga v šolske projekte Erasmus+. Na Berndovi šoli se mlajši učenci (3. in 4. razred) seznanijo z mednarodnim delom prek eTwinninga, medtem ko starejši (5. in 6. razred) sodelujejo v projektih in izmenjavah Erasmus+. Ker pa je bilo treba dvoletni projekt Erasmus+ podaljšati in mlajši učenci napredujejo, bodo še naprej pripravljali delavnice in vključevali izmenjavo prek eTwinninga. Spletni projekti eTwinning se vključujejo tudi v dvojezični program šole, in sicer pri pouku tujega jezika in geografije, kar še dodatno krepi mednarodno usmerjenost šole.

Vsi partnerji, omenjeni v članku, so podaljšali projekte Erasmus+ za eno leto in še vedno upajo, da bodo vsaj nekatere mobilnosti mogoče. Vsekakor pa kljub vsem zapletom zaprtih šol in učenja na daljavo vsi vztrajajo (tako kot številni drugi eTwinnerji), da se je za mednarodne projekte vredno potruditi. Michael iz Linza je povzel: »Projekti eTwinning in Erasmus+ učence motivirajo, spodbujajo njihovo samostojnost in razvoj predstavitvenih ter govornih spretnosti. Prilagodljivost, podpora vodstva šole in kolegov, ustvarjalna uporaba eTwinninga in drugih spletnih možnosti ter dobro sodelovanje s partnerskimi šolami so se izkazali za ključne pri nadaljevanju mednarodnih dejavnosti tudi v letu brez potovanj.

school

© OeAD/Gianmaria Gava & Pablo Chiereghin