article image

Šola eTwinning v enem vizionarskem mestecu

CEIP Encarnacion Ruiz Porras je šola v seviljskem mestecu Marinaleda.

Zgodba o šoli iz Marinalede je zares zanimiva. Majhno vasico v Andaluziji vsi poznajo zaradi njene posebne družbeno-politične ureditve, ki je lokalni skupnost omogočila, da je ohranila moč in blaginjo tudi v času, ko se je preostali svet soočal z resnimi izzivi.

Enako velja za šolo Encarnacion Ruiz Porras. Četudi gre za šolo na podeželju, šteje kar 20 učiteljev in 200 učencev. Znak šola eTwinning so pridobili že leta 2018. V času pandemije je šola, vsem izzivom navkljub, zagotovila neprekinjeno izobraževanje.

school

Salvador Paez Rodriguez, ki poučuje že 19 let, nam v nadaljevanju predstavi svoje izkušnje pri delu v šoli na podeželju.

Učenci, ki so zaradi koronavirusa doma, prejmejo vso učno gradivo v učilnicah Google, kjer najdejo tudi dodatne videoposnetke in navodila za izvajanje vaj.

Na srečo večina učencev še vedno hodi v šolo. V šoli spoštujemo vse preventivne ukrepe za zajezitev pandemije. Pripravili smo načrt ukrepov, ki jih mora od začetka šolskega leta 2020-21 upoštevati celotna izobraževalna skupnost.

S kolegi in starši koordiniramo delo s pomočjo spletnih srečanj. Teme naših srečanj izberemo na podlagi dejavnosti, ki jih izvajamo v danem trenutku. Včasih se srečamo, da pokomentiramo domače naloge ali posredujemo nove informacije.

Twinspace je moja virtualna učilnica, kjer lahko delam z učenci in tudi z drugimi partnerji, s katerimi izvajamo skupne projekte. Ker nikoli ne vemo, kdaj bomo morali zapustiti šolo in vse dejavnosti izvajati od doma, vse dejavnosti načrtujemo veliko vnaprej in se strogo držimo rokov. Na srečo skupaj delamo na različnih projektih in lahko izkoristimo možnost organizacije srečanj prek portala eTwinning Live. 

school

V danih okoliščinah je najboljše, da pripravim učne ure s pomočjo orodij, ki jih ponujajo digitalni viri. Te uporabljam tako za pripravo dejavnosti kot za ocenjevanje. Twinspace je pri tem zelo pomemben, saj mi omogoča razdelitev dejavnosti po staneh in podstraneh ter glede na temo. Omogoča mi tudi uporabo orodja Twinboard ali organizacijo razprave o izbrani strani, da pridobim povratne informacije učencev in učiteljev.

Poglejte na primer naš projekt eTwinning “Travelling in a yellow submarine”. Veliko naših partnerjev v času pandemije dela od doma. Osrednja tema projekta je glasbena skupina The Beatles, njihova glasba in njihov vpliv na družbo v različnih obdobjih. Želimo odpreti vrata naših šol, učilnic in tudi drugih evropskih šol ter poiskati navdih v glasbi. Glasba skupine The Beatles nas povezuje. Sodelujemo in skupaj delamo na projektu.

school

Učence rad spodbujam z izzivi. Naloge in dejavnosti so vedno izziv. Učni proces bi morali doživljati kot igro. Najpomembnejša je kreativnost v fazi priprave končnega izdelka, sam rezultat dejavnosti pa ni tako pomemben.