article image

Tema leta 2020 - podnebne spremembe in okoljevarstveni izzivi

Za eTwinning je 2020 leto podnebnih sprememb in okoljevarstvenih izzivov.

“Naš cilj je gospodarstvo prilagoditi našemu planetu. Našemu planetu želimo prilagoditi način proizvodnje in potrošnje, da bodo ti resnično v službi ljudi.”
Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

eTwinning podpira Evropski zeleni dogovor, v katerem je poudarjeno, da so učenci odrasle osebe prihodnosti, ki se bodo morale najverjetneje soočiti s posledicami podnebnih sprememb. Zato je nujno, da se naučimo živeti na trajnosten način, da se borimo proti podnebnim spremembam in drugim okoljevarstvenim izzivom.

Šole, ki sodelujejo v eTwinningu, lahko učiteljem posredujejo ustrezne informacije in znanje, ki jim bo pomagalo premisliti o podnebnih spremembah in učencem čim prej razložiti njihove posledice. Poleg tega verjamemo, da imajo učitelji in učenci pomembno vlogo pri ozaveščanju ljudi o spremembah, ki so posledica podnebnih sprememb in bodo v naslednjih letih vir številnih novih izzivov.

Zato se bomo pri eTwinningu v naslednjem letu trudili spodbujati ta proces, in sicer z izobraževanjem učencev, da bodo ti postali bolj ozaveščeni potrošniki. Na takšen način bomo učence vodili pri razvoju novih navad in praks ter jih ozaveščali o pravilnih in okolju prijaznih izbirah.

Učenci bodo v okviru projektov razvijali kompetence na področju znanosti, tehnologije in inženirstva. To jim bo pomagalo razumeti spremembe, ki so posledica človekovih dejanj, in jih poučilo o odgovornosti, ki jo imajo kot državljani. Tudi učenje o državljanskih kompetencah in sposobnost odgovornega delovanja državljanov ter polne udeležbe v civilni družbi in družabnem življenju je eden od letošnjih ciljev.

S svojo kreativnostjo, kritičnim mišljenjem in reševanjem problemov za sodelovanje in prenosom idej o zaščiti našega planeta iz teorije v prakso, bodo učenci in učitelji gradili tudi svoje podjetniške kompetence.

Spoznajte temo leta 2020! Oglejte si projektne komplete “Naredimo naš planet spet zelen” in “Ukrepajmo za boljšo prihodnost”.