article image

Novice o skupinah eTwinning za leto 2019!

V letu 2019 je število in velikost skupin na eTwinningu Live raslo. Pridružili so se nam številni novi člani. Ob koncu leta 2019 imamo preko 3.500 aktivnih skupin, v katerih sodeluje okoli 130.000 eTwinnerjev.

Učitelji lahko v skupinah eTwinning izmenjujejo strokovno znanje in dobre prakse ter se povezujejo z drugimi učitelji v Evropi in drugod. Skupine obravnavajo različne teme, od pouka naravoslovja do jezikovnih predmetov. V njih najdete gradiva in vire, nove metode dela in učne strategije.

V letu 2019 je več kot 700 eTwinnerjev izpolnilo anketo o skupinah eTwinning. Najpogostejši razlog za ustanovitev skupine je želja po izmenjavi dobrih praks in aktivnosti med učitelji, po komunikaciji z drugimi učitelji v regiji in predstavitvi rezultatov projektov Erasmus+.

Tematske skupine” vodijo izkušeni eTwinnerji. Obravnavajo najrazličnejše teme. Trenutno je aktivnih 14 tematskih skupin, ki so posvečene temam, kot so angleščina kot tuj jezik, e-varnost in okoljevarstvo. Vsaka tematska skupina si zada aktivnosti in naloge, ki jih morajo učitelji izvajati, se o njih pogovarjati in sodelovati. V tematskih skupinah je v letu 2019 sodelovalo več kot 84.000 eTwinnerjev.

Moderatorji tematskih skupin so prepoznavni člani skupnosti eTwinning, ki aktivno organizirajo spletne seminarje, podajajo predstavitve na spletnih konferencah in pripravljajo gradivo za eTwinnerje. Nov priročnik za moderatorje bo izšel v začetku leta 2020.

Skupina Virgilio je nastala za potrebe novih eTwinnerjev, a ponuja številne informacije, ki bodo razveselile tudi izkušene eTwinnerje, ki se želijo naučiti česa novega. Skupina je namenjena tudi splošni podpori eTwinnerjem.

Letošnja tema je bila demokratična participacija, ki je močno obarvala tudi aktivnosti v skupinah. V tematski skupini “Game-based Classroom” so učitelji pripravili skupno e-knjigo o poučevanju demokracije.

Kako se pridružiti skupini eTwinning in sodelovati v vseh teh aktivnostih? To je preprosto! Prijavite se v eTwinning Live, izberite ‘Skupine’, poiščite skupino, ki vas zanima, ter se ji pridružite.