Pobuda “Move2Learn, Learn2Move”: pravila natečaja

 1. Opis

Ob 30. obletnici programa Erasmus je luč dneva zagledala nova pobuda - Move2Learn, Learn2Move. V okviru pobude Move2Learn, Learn2Move smo pripravili nov natečaj, na katerega se lahko prijavite s svojimi evropskimi projekti eTwinning. Udeleženci natečaja se bodo potegovali za potovalne bone za potovanja v druge države, ki sodelujejo v programu Erasmus+[1]. Cilj pobude je ponuditi priložnost mladim, da na lastni koži izkusijo, kaj pomeni živeti v Evropi, kako Evropska unija vpliva na kakovost življenja evropskih državljanov in na sosednje države. Udeleženci bodo poleg odkrivanja novih kultur spoznavali tudi vpliv potovanj in prevoznih sredstev na okolje. Udeležence natečaja želimo opozoriti na ogljični odtis naših poti, zato smo določili zgornjo mejo emisij CO2, ki jo morajo upoštevati pri načrtovanju poti in izbiri prevoznih sredstev. Prejemniki potovalnih bonov lahko potujejo v skupini (šolski izlet) ali individualno.

 1. Kdo lahko sodeluje?

V pobudi Move2Learn, Learn2Move lahko sodelujejo vsi evropski projekti eTwinning:

- v katerih sodelujejo učenci, stari šestnajst (16) let in več na dan 31. 12. 2017,

- ki so bili registrirani med 1. 1. 2016 in 30. 5. 2017 in

- ki so bili prijavljeni v postopek za pridobitev nacionalnega znaka kakovosti med 1. 9. 2016 in 30. 6. 2017.

 1. Postopek prijave

Za sodelovanje v pobudi Move2Learn, Learn2Move se lahko prijavite med 20. 5. 2017 in 30. 6. 2017. Prijavite se s pomočjo posebnega spletnega obrazca, ki ga morate oddati skupaj z vlogo za pridobitev nacionalnega znaka kakovosti.

Vsi, ki izpolnjujete pogoje in ste že oddali vlogo za pridobitev nacionalnega znaka kakovosti, lahko odprete svojo vlogo in jo dopolnite s prošnjo za sodelovanje v pobudi Move2Learn, Learn2Move.

Finalni izbor bo opravila Evropska komisija v sodelovanju z nacionalnimi svetovalni službami in pri tem upoštevala kriterije, ki so opisani v nadaljevanju.

Rezervacijo in nakup vozovnic za zmagovalce opravi podizvajalec, ki ga določi Komisija. Zmagovalci NE SMEJO sami opraviti rezervacije in nakupa vozovnic, ker jim v tem primeru ne bomo povrnili stroškov.

 1. Kriteriji

Vsaki državi bo dodeljeno določeno število vozovnic in skladno s tem bodo izbrani tudi zmagovalci. Število vozovnic za posamezno državo je določeno v prilogi 1. Projekte bomo ocenjevali po spodaj opisanih kriterijih. Zmaga projekt, ki zbere največje število točk.

(1) Izpolnjevanje šestih kriterijev za pridobitev nacionalnega znaka kakovosti

To pomeni, da je projekt dosegel odličnost na sledečih področjih (skupaj največ 30 točk):

(1) Pedagoške inovacije (največ 5 točk)

(2) Umestitev projekta v kurikulum (največ 5 točk)

(3) Komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami (največ 5 točk)

(4) Sodelovanje med partnerskimi šolami (največ 5 točk)

(5) Raba tehnologije (največ 5 točk)

(6) Rezultati, vpliv in dokumentacija (največ 5 točk)

(2) Ali je razred (kot celota) že potoval (0 točk) ali še nikoli ni potoval (5 točk) v tujino.

(3) V kolikšni meri projekt in/ali šolski izlet izpolnjuje dimenzijo vključenosti (največ 5 točk).

(4) Ali bodo udeleženci potovali kot skupina (šolski izlet) (1 točka) ali posamično (0 točk).

Projekti, ki bodo zbrali manj kot 21 točk, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka.

 1. Vozovnice

Kdaj?

Zmagovalci natečaja se lahko na pot odpravijo med avgustom 2017 in 31. 12. 2018. Pot lahko traja največ 2 (zaporedna) tedna.

Najvišja cena vozovnic, ki jih prejmejo zmagovalci natečaja:

Zmagovalci bodo prejeli vozovnice do izbrane destinacije. Udeleženci sami in v celoti krijejo stroške nastanitve, prehrane, zavarovanja in vse druge stroške, povezane s potjo.

Cena vozovnic, ki jih prejmejo zmagovalci, je lahko največ 350 EUR na posameznika. V treh posebnih primerih je lahko cena vozovnice tudi do 530 EUR na posameznika:

 1. Zmagovalci, katerih izhodiščna točka ali ciljna destinacija se nahaja na Cipru, Malti, Islandiji ali v najbolj oddaljenih regijah (npr. Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinique, La Réunion, Mayotte, otok Svetega Martina, Madeira, Azorski otoki in Kanarski otoki).
 2. Ko stroški potovanja znotraj države znašajo 100 EUR in več. To se nanaša na stroške poti do glavne železniške ali avtobusne postaje ali letališča, od koder se bodo zmagovalci podali na pot v tujino.
 3. Ko je potovanje organizirano kot razredni obisk partnerja v projektu eTwinning.

Pogoji

Potovanja morajo izpolnjevati vse prej omenjene kriterije. Poleg tega morajo izpolnjevati dva dodatna pogoja. Skladnost bo preverjal podizvajalec, odgovoren za nakup vozovnic, ki ga izbere Komisija. Dva dodatna pogoja sta:

 1. Omejen ogljični odtis potovanja[2]: tehtano povprečje emisij CO2 na kilometer (izmerjenih glede na dolžino poti, prepotovano s posameznim transportnim sredstvom) ne sme presegati 200g na potnika.
 2. Razumno razmerje med časom, ki ga zmagovalec preživi na poti, in časom, ki ga preživi na izbrani destinaciji: razmerje mora biti vsaj 1 proti 3 za pot, ki traja 3 dni ali manj, in vsaj 1 proti 4 za pot, ki traja več kot 3 dni. S tem želimo preprečiti dolga potovanja s počasnimi transportnimi sredstvi ali indirektnimi povezavami, ki bi skrajšala čas bivanja na izbrani destinaciji.

Če ne bo mogoče izpolniti obeh pogojev, bodo zmagovalci morali izbrati drugo destinacijo.

V izjemnih primerih bodo lahko zmagovalci, kljub neizpolnjevanju obeh pogojev, lahko potovali do izbrane destinacije:

a) če je potovanje del razrednega obiska partnerja v projektu eTwinning.

b) če se nahajajo na Cipru, Malti, Islandiji ali v eni od najbolj oddaljenih regij.

Pomembno je vedeti, da v okviru pobude krijemo samo stroške javnih prevoznih sredstev. Ne krijemo stroške uporabe zasebnih prevoznih sredstev, npr. avtomobilov ali najetih avtobusov, ki bi jih zmagovalci uporabili za prevoz do letališča, železniške postaje ali pristanišča.

Naj omenimo tudi, da so določeni prevozniki pripravljeni ponuditi posebne popuste za naše udeležence. Seznam teh prevoznikov in njihove posebne ponudbe bodo objavljene, ko bodo znani rezultati natečaja.

 1. Uradno obveščanje o rezultatih

Vsi udeleženci natečaja bodo v začetku avtusta 2017 prejeli elektronsko obvestilo, s katerim jih bomo obvestili:

- da so bili izbrani (zmagovalci).

- da niso bili izbrani, a so na rezervnem seznamu.

- da niso bili izbrani (podana bo tudi utemeljitev).

Zmagovalci bodo nato prejeli vse informacije, ki jih potrebujejo v nadaljnjem postopku: koga kontaktirati in kako pridobiti brezplačne vozovnice.

Imena zmagovalnih razredov in projektov bodo javno dostopna.

 1. Rezervni seznam

Udeleženci natečaja, ki niso bili izbrani, katerih prijave izpolnjujejo minimalne kriterije kakovosti in so se uspeli uvrstiti tik za zmagovalci, bodo umeščeni na rezervni seznam. Na rezervnem seznamu bodo imeli prednost tisti, ki zberejo večje število točk. Umestitev na rezervni seznam Evropske komisije k ničemur ne zavezuje in udeležencem natečaja ne zagotavlja pridobitve brezplačnih vozovnic v kasnejših fazah pobude.

Če bo cena nekaterih podarjenih vozovnic nižja od najvišje dovoljene vrednosti (glej 5. točko), se lahko Komisija odloči, da bo vozovnice ponudila osebam z rezervnega seznama. V ta namen bomo vsak mesec pregledali vozovnice, rezervirane za zmagovalce, in njihovo vrednost.

 1. Izjava o omejitvi odgovornosti

Komisija ne odgovarja za morebitno škodo, ki jo povzročijo ali utrpijo udeleženci natečaja, vključno s škodo, povzročeno tretjim osebam med izvajanjem dejavnosti, povezanih z natečajem, ali škodo, povzročeno tretjim osebam, ki je posledica izvajanja dejavnosti, povezanih z natečajem.

Komisija ne odgovarja za materialno, nematerialno ali fizično škodo, ki jo utrpijo zmagovalci ali njihovi spremljevalci med potovanjem ali bivanjem na ciljni destinaciji.

Udeležencem in njihovim spremljevalcem priporočamo, da si uredijo ustrezno zdravstveno in potovalno zavarovanje za ves čas trajanja potovanja. Običajno lahko osnovno zdravstveno zavarovanje uredite tako, da pri nacionalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje pridobite evropsko zdravstveno kartico. Evropska zdravstvena kartica ali zasebno zdravstveno zavarovanje včasih ne zadostujeta, še posebej, če nastane potreba po repatriaciji ali posebnem medicinskem posegu. V takšnih primerih je dobro imeti dopolnilno zasebno zavarovanje. Zavarovanje je v celoti v domeni šole (če se odpravljate na šolski izlet) ali zakonitega skrbnika udeleženca (v primeru individualnega potovanja mladoletnika). Poleg tega šola prevzame odgovornost za obveščanje udeležencev o vprašanjih, povezanih z zdravstvenim zavarovanjem.

V primeru šolskega izleta mora vodstvo šole podati uradno soglasje pred nakupom vozovnice. Vodstvo šole mora tudi preveriti, ali je zakoniti skrbnik (v večini primerov je to eden od staršev) podal uradno soglasje, s katerim mladoletni osebi dovoli udeležbo na šolskem izletu.

 

[1]

Države članice Evropske unije (EU)

Belgija

Grčija

Litva

Portugalska

Bolgarija

Španija

Luksemburg

Romunija

Republika Češka

Francija

Madžarska

Slovenija

Danska

Hrvaška

Malta

Slovaška

Nemčija

Italija

Nizozemska

Finska

Estonija

Ciper

Avstrija

Švedska

Irska

Latvija

Poljska

Združeno kraljestvo

Države, ki sodelujejo v programu in niso članice EU

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

Islandija

Liechtenstein

Norveška

Albanija

Bosnia & Herzegovina

Črna gora (*)

Srbija
Turčija

[2] Emisije znašajo: 14 za vlake, 68 za avtobuse, 86 za srednje velike trajekte, 258 za majhne trajekte in 285 za letala. Če potujemo 30 km z manjšim trajektom, nato 420 km z vlakom in na koncu še 40 km z avtobusom, sledi, da je tehtano povprečje enako ((30x258)+(420x14)+(40x68))/(30+420+40)=33,35 g/km CO2. To omejitev smo določili, da bi se izognili izključni rabi letalskih prevozov.

(*) Črna gora je načeloma država, ki sodeluje v eTwinningu. Število vozovnic bo naknadno določeno, če bo v časovnem okvirju natečaja ustanovljena nacionalna svetovalna služba. Omogočena bodo potovanja v Črno goro.

 • Administration