article image

Znak 'Šola eTwinning' - prepoznavnost šol, ki sodelujejo v eTwinningu

Za vse šole, ki so aktivno vključene v eTwinning, smo pripravili nov znak – Šola eTwinning.

Koncept podeljevanja priznanj za delo v okviru eTwinninga poznamo že odkar podeljujemo znake kakovosti učiteljem za projekte, ki se izvajajo na nacionalni in evropski ravni. Znak kakovosti prejmejo učitelji za svoje delo na posameznem projektu. Z novim znakom želimo nagraditi šole in prepoznati njihovo delo v okviru eTwinninga. Oddajte prošnjo za pridobitev znaka Šola eTwinning.

Z novim znakom želimo prepoznati in nagraditi sodelovanje, delo in predanost ne samo posameznih eTwinnerjev, temveč skupin učiteljev in ravnateljev, ki delajo na projektih eTwinning v posamezni šoli.

Koncept pridobitve statusa 'Šola eTwinning' temelji na ideji razvojnega popotovanja s komponentami, ki jih lahko objektivno ocenimo. To ni tekmovanje, temveč napredovanje z ene ravni na drugo.

Zakaj bi se prijavili za pridobitev znaka 'Šola eTwinning'?

Nagrajene šole bodo:

 • postale prepoznavne na evropski ravni,
 • ustvarile evropsko mrežo vodilnih šol eTwinning, ki bodo navdihnile razvoj eTwinninga v prihodnosti,
 • prepoznane kot vodilne na področju:
  • digitalnih praks,
  • e-varnosti,
  • inovativnih in kreativnih pedagoških pristopov,
  • spodbujanja neprekinjenega strokovnega razvoja osebja,
  • spodbujanja učenja skozi sodelovanje z osebjem in učenci,
 • lahko znak 'Šola eTwinning' uporabile na vseh informativnih in promocijskih gradivih.

Nagrajeno šolsko osebje in ravnatelje bomo povabili k sodelovanju v programih strokovnega razvoja.

Kriteriji

Postopek za pridobitev znaka 'Šola eTwinning' je razdeljen v dve fazi.

Prva faza: samodejno preverjanje spodnjih kriterijev:

 • Šola je več kot dve leti registrirana uporabnica eTwinninga.
 • V trenutku oddaje prošnje za pridobitev znaka sta vsaj dva učitelja, ki delata v šoli, aktivna eTwinnerja.
 • Obstaja evropski projekt eTwinning, ki je pridobil nacionalni znak kakovosti (v zadnjih dveh letih; do datuma oddaje prijave).

Če šola izpolnjuje zgornje kriterije, bodo vsi eTwinnerji na šoli prejeli elektronsko vabilo k izpolnjevanju aplikacije za samoocenjevanje, ki je na voljo na portalu eTwinning Live.

Druga faza je zaključna faza, v kateri katerikoli eTwinner, ki je zaposlen v zadevni šoli, do konca izpolni zgoraj omenjeno aplikacijo za samoocenjevanje, ki je povezana s šestimi kriteriji:

 • Kriterij A. Šola mora skozi svoje aktivnosti pokazati, da učitelji in učenci zavestno uporabljajo internet na odgovoren način.
 • Kriterij B. Šola se mora dokazati z aktivnim sodelovanjem med tremi ali več učitelji, ki sodelujejo v aktivnostih eTwinning.
 • Kriterij C. Šola mora pokazati, da vsaj dve skupini učencev sodelujeta v projektih eTwinning.
 • Kriterij D. Šola mora pokazati, da sta vsaj dva učitelja, ki sta zaposlena v šoli in aktivna eTwinnerja, sodelovala v enem ali več izobraževalnih dogodkov eTwinning in prispevala k strateškemu razvoju šole.
 • Kriterij E. Šola mora javno pokazati, da sodeluje v eTwinningu, npr. tako da logo eTwinning in/ali opis svojih aktivnosti eTwinning objavi na šolski spletni strani ali v informativnih šolskih gradivih, dokumentih in brošurah.
 • Kriterij F. Šola mora pokazati, da je v šoli ali lokalni skupnosti potekala močna promocija eTwinninga v letu, ko ji je bila podeljena nagrada.

Prijave bomo sprejemali od decembra 2017 do marca 2018.

Šole bodo morale predložiti dokazila o izpolnjevanju zgoraj omenjenih kriterijev. Prošnjo za pridobitev znaka bo moral podpisati ravnatelj oz. direktor.