article image

Sodelovanje v projektih eTwinning spodbuja kakovostno in vključujoče izobraževanje za vse mlade ljudi

Evropska komisija je v sporočilu z dne 30. 5. 2017, ki nosi naslov “Šolski razvoj in odlično poučevanje kot dobra popotnica za življenje” podala konkretne predloge ukrepov, s katerimi lahko države članice zagotovijo visoko kakovost izobraževanja in vključujoče izobraževanje za vse mlade ter podpirajo pridobivanje znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za polno participacijo v družbi. Sporočilo izpostavi tudi ključno vlogo eTwinninga v tem procesu.

V okviru eTwinninga se bomo še naprej trudili pudarjati pomen vključenosti. Vključenost je tudi osrednja tema eTwinninga za leto 2017. Še naprej se bomo trudili ozaveščati ljudi o pomenu skrbi za potrebe ljudi iz drugačnih okolij, z drugačnimi spretnostmi in kapacitetami, še posebej tistih, ki se soočajo z izzivi ali imajo manj priložnosti. Med njimi so učenci s posebnimi učnimi ali fizičnimi potrebami, učenci iz prikrajšanih družbeno-ekonomskih okolij, učenci iz priseljeniških družin, učenci iz zapostavljenih geografskih ali vojnih območij. V okviru eTwinninga bomo vključenost obravnavali tudi v širšem smislu. Pogledali bomo, kako lahko s pomočjo izobraževanja učinkovito spodbujamo temeljne vrednote vključenosti.

Evropska komisija bo za razvoj boljših in bolj vključujočih šol šole spodbujala k sodelovanju v eTwinningu, da bi okrepila sodelovanje med šolami, in sicer z vzpostavljanjem šolskih partnerstev in spodbujanjem mobilnosti učencev ter bogatenjem digitalnega in medkulturnega učenja.

V sporočilu EK je izpostavljeno, da bi vključevanje eTwinninga v vse Evropske šole lahko pozitivno prispevalo h krepitvi digitalnih kompetenc in odpiranju učilnic. eTwinning ponuja varno spletno okolje za čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja. Šolam ponuja preprosta orodja, s katerimi lahko obogatijo svojo ponudbo digitalnega izobraževanja in spodbujajo medkulturne ter čezmejne stike med učitelji in učenci.

Drugi cilj Evropske komisije je podpreti učitelje in ravnatelje v prizadevanjih za doseganje visokih standardov kakovosti na področju izobraževanja. EU bo zato še naprej razvijala spletne skupnosti in vire za šolske delavce ter bodočim učiteljem ponudila nove priložnosti v okviru eTwinninga..

EU v okviru eTwinninga spodbuja tudi sodelovanje in vzajemno učenje preko spletnih tečajev in skupnih usposabljanja ki so ključnega pomena za strokovni razvoj šolskega osebja.

Preberi celoten dokument:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/school-com-2017-248_en.pdf