article image

Učenje iz preteklosti, oblikovanje naše prihodnosti: evropska kulturna dediščina preko eTwinninga

“Naša bogata in raznolika kulturna dediščina je močna sila, ki nam lahko pomaga graditi našo državo.” - Nelson Mandela

Po podatkih Evrobarometra se 88 % anketirancev strinja, da bi morali v šoli učence učiti o kulturni dediščini, tako kot jih učimo o zgodovini in kulturi. (Posebno poročilo Evrobarometra, Kulturna dediščina, 2017).

Namen eTwinningove knjige je raziskovati različne vidike kulturne dediščine in ponuditi primere projektov eTwinning ter ideje za dejavnosti, ki so povezane s kulturno dediščino.

V prvem delu boste izvedeli, kaj pomeni kulturna dediščina in kako interpretacija kulturne dediščine postane učni pristop. V drugem delu boste odkrili zanimive projekte eTwinning, ki obravnavajo snovne, nesnovne in naravne vidike kulturne dediščine. 

V tretjem delu boste našli informacije o zakladnici virov, ki jih ponuja Europeana, digitalni portal Evropske unije za kulturno dediščino, in zanimive razredne dejavnosti, ki jih je pripravil naš pedagoški tim. Dejavnosti so razvrščene v različne kategorije po predmetu, od zgodovine in astronomije do matematike in jezikov. 

V zadnjem delu boste izvedeli, kako lahko vaši učenci spoznajo zgodovino in dediščino s pomočjo gradiv Hiše evropske zgodovine. Odkrili boste tudi, kako lahko šole eTwinning promovirajo kulturno dediščino z organizacijo dejavnosti znotraj in izven šolske skupnosti.