article image

Kakšen učinek ima eTwinning na učenje učencev

Lani je 6.000 eTwinning učiteljev sodelovalo v raziskavi, ki je poskušala dognati, kako eTwinning vpliva na strokovno prakso in profesionalni razvoj sodelujočih učiteljev.

75% učiteljev je izjavilo, da učenci s pomočjo eTwinninga bolj sodelujejo v projektnem delu.

Tri četrtine učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi je izjavilo, da njihovi učenci v projektnem delu sodelujejo bolj kot kdajkoli prej, kar po njihovem mnenju predstavlja rezultat sodelovanja v eTwinningu. Skoraj prav toliko učiteljev (72%) navaja, da sedaj učence veliko več vključujejo v delo manjših skupin kot prej, kar jim omogoča, da probleme rešujejo s pomočjo sodelovanja.

92% učiteljev navaja, da je eTwinning zmerno ali močno vplival na motivacijo učencev.

Po mnenju učiteljev je eTwinning najbolj vplival na motivacijo učencev, saj je 9 od 10 učiteljev izjavilo, da je projekt na omenjenem področju vplival zmerno ali močno. Projekt je vplival tudi na način na katerega učenci med seboj komunicirajo, saj 87% učiteljev navaja, da je eTwinning zmerno ali močno vplival na izboljšanje osebnih odnosov med učenci.

Če želite izvedeti več o tem na katere načine lahko eTwinning koristi delu in vključevanju učencev, si presnemite "Deset let eTwinninga".