article image

eTwinning Plus in Vzhodno partnerstvo

eTwinning Plus ponuja portal za šolsko osebje v šolah sosednjih držav, ki sodelujejo v eTwinningu in so del razširjene družine eTwinning.

Vzhodno partnerstvo, ki ga je Evropska unija vzpostavila v Pragi, 7. maja 2009, je skupna politična pobuda, katere cilj je poglobiti in okrepiti odnose med Evropsko unijo (EU), njenimi članicami in šestimi državami v njihovi soseski: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina.

eTwinning Plus je portal, posvečen šolskim delavcem (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), zaposlenim na eni od šol v naši soseščini (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija, Ukrajina). Namenjen je komunikaciji, sodelovanju, pripravi projektov in sodelovanju v razširjeni izobraževalni skupnosti eTwinning.

“To je plus, ker smo že obstoječemu eTwinningu nekaj dodali, a je plus tudi zato, ker imamo od sodelovanja s temi državami vsi koristi,” pravi Michael Teutsh, vodja oddelka za “šole in pedagoške delavce; večjezičnost”, GD za izobraževanje in kulturo, ki je poudaril dodano vrednost teh držav za eTwinning.

V spodnjem videoposnetku nam trije predstavniki agencij za podporo partnerjem iz Azerbajdžan, Armenije in Ukrajine pripovedujejo o eTwinningu Plus. Izpostavili so temeljno vlogo eTwinninga pri ustvarjanju priložnosti za mednarodna partnerstva, razvojne programe za učitelje in inovativne metode ter bolj učinkovite učne ure, ki spodbujajo participacijo in kreativnost učencev.

eTwinning je resnično spremenil način poučevanja in učenja ter učiteljem ponudil možnost povezovanja z drugimi državami, odkrivanja novih izzivov in razvoja spretnosti.