article image

Nove projektne zbirke eTwinning so pripravljene!

Projektne zbirke so priročna orodja, s pomočjo katerih se nam lahko porodijo nove ideje in ki nam omogočajo hitro vzpostavitev ter preprosto upravljanje projektov od začetka do konca. Vsebujejo izbor najboljših primerov dobrih praks, ki lahko dragocen vir navdiha tako v fazi oblikovanja kot v fazi izvajanja projekta eTwinning.

Projektne zbirke vam lahko pomagajo bolje organizirati čas, partnerje in ideje ter povečati produktivnost. Na voljo so v elektronski obliki, tako lahko do svojega gradiva dostopate kjerkoli in ga tudi kadarkoli dopolnite. Pripravili smo sedem novih projektnih zbirk. Dve sta na voljo tudi za eTwinning Plus. Na voljo so v 22 jezikih in obravnavajo najrazličnejše teme, od dela z begunskimi otroki do kulturne dediščine, ki je letošnja osrednja evropska tema. Spodaj je podan kratek opis projektnih zbirk:

  • Kulturna dediščina: Aktivnosti, ki jih ponuja projektna zbirka, se osredotočajo na tri osnovne kategorije kulturne dediščine: oprijemljivo kulturo, kot so spomeniki, zgradbe, knjige, umetniška dela in artefakti; neoprijemljivo kulturo, kot so ustno izročilo in običaji, folklora, odrske umetnosti, jezik, življenjski slog in vrednote; ter naravno dediščino, kot so naravne znamenitosti s kulturnimi vidiki.
  • Migranti in begunci: Učenci raziščejo zgodovino imigrantov in jo primerjajo z današnjimi migracijskimi vzorci v Evropi. Trenutne dogodke obravnavajo s pomočjo analize zgodovine in literature ter jih postavijo v zgodovinski in mednarodni kontekst. 
  • Postajam Evropejec: Aktivnosti, ki jih ponuja projektna zbirka, se osredotočajo na evropske vrednote in razvoj evropske identitete. Učenci se učijo o temeljnih vrednotah Evropske unije, kot so spoštovanje človeškega dostojanstva in človekovih pravic, svoboda, demokracija, enakost in vladavina prava.
  • Mladi podjetniki: Aktivnosti, ki jih ponuja projektna zbirka, se osredotočajo krepitev podjetniških znanj in kompetenc za boljšo zaposljivost. Dijaki se učijo, kako izbrati službo in kako ustanoviti svoje podjetje.
  • Od STEM-a do STEM-a: Aktivnosti, ki jih ponuja projektna zbirka, so osredotočene na predmete STEM (ang. kratica za znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko) in predmete s področja umetnosti, jezikov in humanistike. Namen teh aktivnosti je izboljšat sposobnost učencev za kritično in ustvarjalno razmišljanje ter spretnosti za reševanje problemov.
  • Umetnost deljenja – deljenje umetnosti (eTw+): Učenci oz. dijaki se učijo o različnih vrstah avtorskih pravic in licencah Creative Commons. Naučijo se, kako ustrezno navesti avtorja.
  • Zgodbe povezujejo (eTw+): Aktivnosti so osredotočene na pripovedništvo. Njihov namen je izboljšati pisne, govorne in predstavitvene spretnosti učencev. Učenci sodelujejo v aktivnostih, ki spodbujajo sodelovalno učenje. Učenci se učijo o tradicionalnih povestih svojih partnerjev ter jih primerjajo s povestmi iz svoje države. 

Projektne zbirke eTwinnerjem ponujajo neverjetno priložnost za soustvarjanje edinstvenih izobraževalnih izkušenj. Če si želite ogledati druge projektne zbirke in izvedeti, kako pripraviti svojo, si oglejte to stran