article image

Nagrada eTwinning za kulturno dediščino

Ali ste vedli, da kar devet o desetih Evropejcev meni, da bi morali v šole uvesti predmet 'kulturna dediščina'? V letu 2018 bo Evropa slavila svojo kulturno dediščino. Ljudi bomo ozaveščali o kulturni dediščini in spodbujali razpravo ter dialog. V okviru eTwinninga bomo z velikim veseljem nagradili učitelje, ki delajo na projektih, posvečenih kulturni dediščini.

Evropska komisija je glavni pokrovitelj nagrade eTwinning za kulturno dediščino, s katero bomo nagradili projekte, posvečene kulturni dediščini. Zmagovalci bodo prejeli nagrade na zaključni konferenci evropskega leta kulturne dediščine #EuropeForCulture, ki bo potekala 6. in 7. 12. 2018 na Dunaju, v času avstrijskega predsedovanja EU.

Kako se lotiti kulturne dediščine?

Kulturno dediščino lahko razumemo kot vire vseh oblik in aspektov, ki smo jih podedovali iz preteklosti. Med njimi najdemo opredmetene vire, kot so stavbe, spomeniki, knjige, arheološka najdišča itd., in neopredmetene vire, kot so običaji, jeziki, ustno izročilo, digitalna umetnot, animacije, videoposnetki in zvočni posnetki.

eTwinningovi učitelji naj se osredotočijo na spodbujanje in izmenjavo informacij o evropski kulturni dediščin i ter na takšen način podprejo pobudo. Projekti lahko obravnavajo:

 • ozaveščanje ljudi o skupni zgodovini in vrednotah,
 • krepitev občutka pripadnosti Evropi,
 • prikaz boljših načinov zaščite, krepitve, ponovne uporabe in promocije evropske kulturne dediščine, ki je naš skupni vir.

Kako do nagrade?

Končni cilj pobude je ozaveščati ljudi o pomenu evropske kulturne dediščine s pomočjo medkulturnih izobraževalnih praks in sodelovanja. Zmagovalce bomo izbrali med projekti, ki bodo prejeli nacionalni znak kakovosti. Dodatne informacije o postopku:

 • Uporabniki, ki se želijo potegovati za nagrado eTwinning za kulturno dediščino, naj do 30. 6. 2018 oddajo vlogo za pridobitev nacionalnega znaka kakovosti.
 • Za nagrado eTwinning za kulturno dediščino se lahko potegujejo samo projekti, ki se izvajajo med 1. 6. 2017 in 30. 6. 2018.
 • Nagrado bomo podelili v dveh starostnih kategorijah:
  • 6-12
  • 13-19
 • Septembra bo mednarodna žirija izbrala dva najboljša projekta.
 • 6 in 7 decembra bomo avtorje obeh projektov povabili, da se udeležijo slavnostne podelitve nagrad v Avstriji.

Zbrali smo dva primera, ki ju lahko uporabite kot vir navdiha: A world of “famous” difference in “Eurocomics” - explore Europe through comics.

Vsa dodatna vprašanja in informacije posredujte svoji nacionalni svetovalni službi.