article image

eTwinning in prijatelji: Varnejši internet za otroke (BIK)

BIK je prijatelj eTwinninga, ki želi ustvariti varno spletno okolje za otroke.

Silovita rast družabnih medijev, pametnih telefonov in digitalnih naprav spreminja življenje otrok v šoli in doma. Vsak tretji internetni uporabnik je otrok. Po eni strani lahko rečemo, da gre za naravno prilagoditev tehnološkemu razvoju, ki je otrokom ponudil nove možnosti pridobivanja znanja, komunikacije in razvoja veščin, po drugi strani pa lahko otroke nepričakovano izpostavi nevarnim vsebinam.

latest updates

'Strategija boljši internet za otroke' (v ang. Better Internet for Children – BIC) vključuje niz ukrepov za Komisijo, države članice in celotni sektor na splošno. Cilj te strategije je ustvariti varno spletno okolje za otroke.

Priročnik 'The Better Internet for Kids' (BIK) za spletne storitve ponuja informacije o najbolj priljubljenih aplikacijah, družabnih omrežjih in drugih portalih, ki jih otroci, mladi in odrasli pogosto uporabljajo.

Vsako leto organizirajo Dan varne rabe interneta (v ang. Safter Internet Day - SID), s katerim ljudi ozaveščajo o varnejšem in boljšem spletnem okolju, v katerem lahko vsakdo uporablja tehnologijo na odgovoren, spoštljiv, kritičen in kreativen način. Cilj kampanje je spodbuditi otroke, mlade, njihove starše in skrbnike, učitelje, vzgojitelje, socialne delavce, industrijo, nosilce odločanja in politike, da prispevajo k ustvarjanju varnejšega interneta.

V okviru projekta SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness) je bilo pripravljeno tudi poročilo z naslovom “Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators”. Poročilo je bilo objavljeno v začetku februarja, in sicer na dan varne rabe interneta. V poročilu so povzete ključne ugotovitve celostne študije, ki je bila opravljena v okviru projekta SELMA v želji, da bi bolje razumeli pojav spletnega sovražnega govora.

BIK je prijatelj eTwinninga. eTwinning podpira dan varne rabe interneta in vsako leto učitelje spodbuja, da se pridružijo tej pobudi. eTwinnerji se lahko pridružijo tudi skupini Bringing eSafety into eTwinning projects, ki je namenjena obravnavi e-varnosti učencev med uporabo digitalnih medijev v izobraževanju.

Čeprav je pot do resnično varnega interneta za otroke dolga, skušamo z različnimi dejavnostmi prispevati k boljšemu razumevanju izzivov, ki so pred nami, in ponuditi praktične strategije za razvoj boljšega in varnejšega interneta za otroke.