article image

eTwinningove tematske skupine

Skupine eTwinning so zasebni portali, ki jih lahko eTwinnerji uporabljajo za pogovore in skupno obravnavo izbranih tem. Skupine so namenjene predvsem izmenjavi dobrih praks, pogovoru o pedagoških metodah in iskanju podpore za strokovni razvoj.

Tematske skupine vodijo eTwinnerji, ki so opravili tečaj eTwinning za moderatorje. Aktivnosti in naloge za sodelovanje in razpravo med učitelji se določijo na ravni skupine. Obravnavane teme so zelo različne, npr. poučevanje tujih jezikov, podjetništvo in izobraževanje, naravoslovno-tehnični predmeti (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika). Oglejte si seznam skupin na eTwinning Live, poiščite skupino, ki vas zanima, in se ji pridružite.

Kdo je organizator? Centralna svetovalna služba eTwinning

Kako se pridružim skupini eTwinning? Zelo preprosto. Opravite prijavo na portalu eTwinning Live in izberite ‘Skupine’. S pomočjo brskalnika poiščite skupino, ki vas zanima, in se ji pridružite.

Trenutno delujoče skupine eTwinning:

Globalna izkustvena skupnost – poklicno izobraževanje in usposabljanje

VET

Moderatorki: Petra Jeanine Nip in Rosario Rodríguez Utrilla

Globalna izkustvena skupnost je namenjena učiteljem in drugim pedagoškim delavcem poklicnih šol. Pridružite se skupini in predstavite svoje projekte. Skupina vam bo ponudila različne projekte za učence poklicnih šol.

Virgilio – uvod v eTwinning

Virgilio

Moderatorke: Paola Arduini, Laura Maffei in Elena Pezzi

Ali ste novi eTwinner? Ste se nam že pred časom pridružili, a se še vedno iščete? Ali ste izgubljeni in potrebujete pomoč? Prišli ste na pravo mesto. Skupina vam bo stala ob strani med potovanjem po čudežni deželi, ki ji pravimo eTwinning. Videli boste, kako deluje in kako vam je lahko v pomoč. Začutili boste življenjsko energijo eTwinninga, neprekinjeno izmenjavo idej in izkušenj v okviru skupnosti učiteljev in skupnosti učencev, ki se učijo drug od drugega. Pridružite se nam!

eTwinning za šolsko vodstvo

School Leadership

Moderatorka: Anne Gilleran

Skupina je namenjena ravnateljem šol in drugemu vodstvenemu kadru. Nastala je na podlagi tematske konference ‘Državljanstvo – nova etika za 21. stoletje', ki je septembra 2016 potekala v Firencah. V okviru skupine bomo nadaljevali s pogovorom o sodobnih izzivih šolskega upravljanja in iskanjem rešitev.

E-varnost in projekti eTwinning

eSafety

Moderatorka: Aneta Wilk

Skupina je namenjena vsem eTwinnerjem, ki uporabljajo družabne medije v izobraževalne namene, še posebej tistim, ki aktivno izvajajo projekte eTwinning. Osnovni cilj skupine je učiteljem ponuditi smernice za zagotavljanje e-varnosti med uporabo digitalnih medijev v izobraževalne namene oz. natančneje med izvajanjem projektov eTwinning. Skupina je namenjena tudi razvoju znanj in spretnosti, ki učiteljem omogočajo pripravo lastnega didaktičnega materiala, posvečenega e-varnosti. Skupina je namenjena tudi razpravi in izmenjavi znanja o e-varnosti.

Kreativna učilnica

Creative Classroom

Moderatorka: Irene Pateraki

Kreativna skupnost učiteljev in prijateljev, ki izmenjujejo izkušnje in ideje, se udeležujejo kreativnih aktivnosti in spletnih seminarjev in se učijo drug od drugega. Kreativna učilnica je namenjena kreativni izmenjavi in nadaljuje svoje sedemletno popotovanje v smeri portala za nove skupine.

Angleščina kot drugi jezik

English as Second Language

Moderatorka: Theodora Gkeniou

Skupina je namenjena vsem učiteljem eTwinning, ki poučujejo angleščino kot drugi jezik. V njej lahko najdete navdih in nove ideje, partnerje za sodelovanje in priložnosti za strokovni razvoj.

Podjetništvo v izobraževanju

Entrepreneurship

Moderatorka: Kornelia Lohynova

Poslovno izobraževanje mladim omogoča razvoj znanj in spretnosti za življenje in delo. Učenci lahko razvijejo te pomembne veščine, zato jih moramo vključiti v učne predmete na vseh ravneh izobraževanja. Kako? Vstopite v poslovni inkubator, naredite prvi korak in skupaj z nami odkrivajte načine razvoja poslovnih znanj in spretnosti. Novo znanje je namenjeno nam in našim učencem. Udeleženci se bodo učili drug od drugega in postali podjetni učitelji, ki so aktivni in pozitivno naravnani.

Pouk, ki temelji na igri

Game-based Classroom

Moderatorka: Glykeria Gkouvatsou

Igre so danes svetovna lingua franca. Ne sprašujmo se o tem, ali so igre primerne za učenje, temveč o tem, kako lahko izkoristimo navdušenje mladih in igre vključimo v izobraževalne procese. Cilj skupine je iskati odgovore na to vprašanje. Raziskujemo tudi razliko med komercialnimi in izobraževalnimi igrami ter rabo izobraževalnih iger za spodbujanje učenja, sodelovanja in kritičnega mišljenja.

Vključujoče izobraževanje

Inclusive Education

Moderatorka: Marijana Smolčec

Skupina je namenjena vsem pedagoškim delavcem, ki želijo razviti svoja pedagoška znanja in spretnosti ter okrepiti svoje kompetence za poučevanje ljudi z učnimi težavami ali s posebnimi učnimi potrebami ter nadarjenih učencev. To je podporna skupina, v okviru katere lahko učitelji izmenjujejo svoje izkušnje, gradiva in aktivnosti ter se udeležijo spletnih seminarjev, posvečenih različnim vrstam vključevanja učencev.

On s'amuse en classe FLE (francoščina kot drugi jezik)

French as Second Language

Moderatorka: Pauline Stirling

Vas zanimajo zabavne aktivnosti za popestritev pouka francoskega jezika? Iščete nove načine za spodbujanje učencev k učenju Molierjevega jezika? Vas zanima, kako drugi evropski učitleji poučujejo francoščino? Pridružite se naši skupini, ki smo jo poimenovali "On s'amuse en classe FLE". Skupaj bomo navdušili tudi druge.

Znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika

STEM

Moderator: Rafael Montero

Skupina je namenjena vsem učiteljem naravoslovno-tehničnih predmetov. V okviru skupine se srečujemo, izmenjujejo izkušnje in znanje ter učimo drug od drugega. Nanotehnologija, IKT, astronomija, učenje z raziskovanjem, multiple inteligence, promocija poklicev na področju znanosti, sodelovanje, sejmi znanosti in še veliko več. Vas zanima? Pridružite se nam!

eTwinningovo omrežje SENSE (Sustainability Education Network Service)

SENSE

Moderator: Agustín Bastida Rodríguez

Trajnostno izobraževanje - ohranimo naš planet za prihodnje generacije. Ogljikov odtis, učinek tople grede, podnebne spremembe, recikliranje, energija, voda itd. To so nekatere izmed najpogostejših tem, ki jih obravnavamo, ko govorimo o okolju, a trajnostno izobraževanje je še veliko več. Pridružite se nam in odkrijte, kaj je trajnostno izobraževanje.

Spol – borimo se proti stereotipom

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderatorka: Marie Louise Petersen

Skupina je namenjena eTwinnerjem, ki želijo s kolegi deliti svoje znanje in pedagoške prakse na področju spolov in spolnosti v angleškem, francoskem in skandinavskih jezikih. V skupini se bomo pogovarjali o stereotipni obravnavi spolov in seksizmu, zagotavljanju enakosti, svobode in raznolikosti v razredu, na igrišču in v družbi. Delili bomo dobre ideje o tem, kako poučevati spolno vzgojo, delili bomo dobre prakse in izzive pri poučevanju enakosti med spoli. Iskali bomo navdih in krepili pogum za obravnavo vprašanj, povezanih s spolom, pri različnih predmetih.

Vključevanje priseljeniških otrok v šolo

Integrating Migrant Students

Moderatorka: Carol Barriuso

Kako lahko mlade begunce uspešno vključimo v šolo? S kakšnimi izzivi se soočajo šolske skupnosti in kako se kosajo z njimi? Kateri pedagoški koncepti in kakšno izobraževalno gradivo je bilo učinkovito in bi bilo ga lahko uporabile tudi druge šole? Skupina je namenjena predvsem nudenju vzajemne pomoči. Ravnatelji in učitelji lahko delijo svoje izkušnje in gradiva.

Kodiranje v šoli

Coding at schools

Moderatorka: Stefania Altieri

Koncepte kodiranja vključimo v naše učilnice in razvijajo računalniško mišljenje! Ključna prednost rabe kodiranja pri šolskih aktivnostih je ta, da nas spodbuja k iskanju rešitev izven ustaljenih okvirjev. Med učenjem in igro lahko razvijajo tudi 'mehke spretnosti', npr. analitično mišljenje, sodelovanje in kreativnost. To so pomembne prednosti, ki jih prinašata kodiranje in robotika.