Izjava o odgovornosti

Evropsko šolsko omrežje to spletno stran vzdržuje z namenom, da bi javnosti lažje predstavilo svoje pobude. Gradiva na tej spletni strani so namenjena le informiranju.

Naš cilj je zagotavljati čim bolj ažurne in točne informacije.  V primeru, da bomo opozorjeni na napake, jih bomo poskušali odpraviti.  Evropsko šolsko omrežje, pa ne prevzema nikakršne odgovornosti, oziroma ne jamči za informacije, ki se nahajajo na tej strani.

Informacije so:

· splošne narave in se ne nanašajo na konkretne okoliščine, posameznika ali enoto;
· niso nujno popolne, točne, celovite ali ažurne;
· se včasih navezujejo na zunanje strani, nad katerimi Evropsko šolsko omrežje nima nadzora in za katere Evropsko šolsko omrežje ne prevzema odgovornosti;
· ne predstavljajo strokovnega ali pravnega nasveta (če potrebujete konkreten nasvet, se morate vedno posvetovati z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Evropsko šolsko omrežje si pridržuje pravico do presojanja, ki mu dovoljuje kadarkoli umakniti, spremeniti, predelati, dodati ali odstraniti dele spletne strani.

Ta izjava Evropsko šolsko omrežje ne odvezuje odgovornosti v primeru kršitve kakršnihkoli obveznosti, ki jih predvideva veljavni nacionalni zakon, niti ga ne odvezuje odgovornosti za zadeve, ki niso navedene v zakonu.

Avtorske pravice
Reproduciranje je dovoljeno, ob navedbi vira, razen v primeru, kjer je drugače določeno.   V primeru, kjer je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za reproduciranje informacij, to dovoljenje izničuje prej omenjeno splošno dovoljenje ter mora jasno določati vse omejitve glede uporabe.

  • Administration