Izjava o odgovornosti

EUN Partnership AISBL (znan tudi kot European Schoolnet, v nadaljevanju EUN) izvaja storitve centralne svetovalne službe eTwinning in vzdržuje portal eTwinning skladno s pogodbo z naročnikom, ki je EACEA (Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo).

EUN v imenu naročnika objavlja točne in ažurne informacije na portalu. V primeru napak nam pišite na editor@etwinning.net. EK, EACEA in EUN ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s podatki na tej spletni strani.

Informacije na portalu so:

  • splošne narave in se ne nanašajo na konkretne okoliščine, posameznika ali enoto;
  • niso nujno popolne, točne, celovite ali ažurne;
  • včasih povezane z zunanjimi spletnimi stranmi, nad katerimi EK, EACEA in EUN nimajo nadzora in za katere ne prevzemajo nobene odgovornosti;
  • ne predstavljajo strokovnega ali pravnega nasveta (če potrebujete konkreten nasvet, se morate vedno posvetovati z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Eun si pridržuje pravico, da s soglasjem naročnika v katerem koli trenutki po lastni presoji prekine, zamenja, spremeni, doda ali odstrani dele portala.

Namen te izjave o omejitvi odgovornosti ni omejiti odgovornosti EK, EACEA in EUN v nasprotju z zahtevami, ki so določene v veljavni nacionalni zakonodaji, ali izključiti njuno odgovornost za zadeve, ki jih po takšni zakonodaji ni možno izključiti.

Avtorske pravice

Reproduciranje je dovoljeno ob navedbi vira, razen v primeru, kjer je drugače določeno. Tam, kjer je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za reproduciranje informacij, to dovoljenje izničuje prej omenjeno splošno dovoljenje ter mora jasno določati vse omejitve glede uporabe.

  • Administration