Prijatelji eTwinninga

Prijatelji eTwinninga so organi, organizacije in pobude, ki imajo enake vrednote in cilje kot eTwinning. Cilj sodelovanja med eTwinningom in prijatelji je izmenjava strokovnega znanja z učitelji v okviru spletnih seminarjev in delavnic ter prek kakovostnega gradiva.

picture

Hiša Anne Frank

Anne Frank House, neodvisna neprofitna organizacija, ki skrbi za muzej v hiši, v kateri se je med drugo svetovno vojno skrivala Anne Frank, je bila ustanovljena 3. maja 1957. Organizacija želijo zgodbo o Anni Frank predstaviti celemu svetu. Spletno orodje Stories that Move je brezplačni vir: interaktivna spletna stran s petimi učnimi moduli, ki mladim pomagajo razumeti vpliv in posledice sovražnega govora, izključevanja in diskriminacije.

picture

Varnejši internet za otroke

Varnejši internet za otroke (v ang. Better Internet for Kids oz. BIK) je pobuda, katere cilj je zagotoviti varno spletno okolje za otroke. V okviru pobude vsako leto poteka Dan varne rabe interneta (v ang. Safer Internet Day oz. SID), ki je namenjen ozaveščanju ljudi o varni in kakovostnejši rabi interneta za prihodnost, v kateri bo vsak znal odgovorno, spoštljivo, kritični in kreativno uporabljati tehnologijo.

picture

CittaSlow

Počasi za boljše življenje! To je filozofija mednarodne mreže mest za kakovostno življenje CittaSlow. Gibanje Cittaslow je nastalo leta 1999 v Italiji v želji, da bi filozofijo 'Slow Food' predstavili lokalnim skupnostim in mestnim oblastem. Sodelovanjem med eTwinningom in CittaSlow se je razvilo v želji, da bi koncepte eko gastronomije uporabili v vsakdanjem življenju za spodbujanje dialoga med najbolj perifernimi izobraževalnimi stvarnostmi v Evropi.

picture

COFACE Families-Europe

eTwinning s COFACE Families Europe sodeluje od leta 2014. Mreža COFACE spodbuja dobro počutje, zdravje in varnost družin in družinskih članov v spreminjajoči se družbi ter služi kot zaupanja vreden partner pri vključevanju vprašanja družine in poslušanju mnenja ter prepoznavanju potreb družin v EU in drugod. Ključne vrednote mreže COFACE Families Europe so nediskriminacija, enake možnosti, spoštovanje človekovih pravic, spodbujanje, socialna vključenost in solidarnost. 

picture

Ekošole

Program Ekošole je mednarodno uveljavljen program celostne okolijske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in ozaveščanju mladih o trajnostnem razvoju. Ekošole učence spodbujajo k iskanju rešitev za okolijska vprašanja in aplikacijo teh rešitev tam, kjer lahko opazijo konkretne rezultate, ki jih bodo spodbudili k nadaljnjemu ukrepanju. Odlično delo Ekošol je prepoznala tudi Organizacija združenih narodov v okviru pobude Desetletje za trajnostni razvoj 2005-2014.

picture

EUROCLIO

Evropsko združenje učiteljev zgodovine EUROCLIO je krovna organizacija, ki povezuje preko 70 združenj učiteljev zgodovine, dediščine in državljanske vzgoje ter drugih organizacij, ki delajo na tem področju. Združenje povezuje učitelje zgodovine na evropski ravni, jih podpira pri razvoju odgovornega in inovativnega poučevanja zgodovine, državljanske vzgoje in dediščine prek spodbujanja kritičnega mišljenja, obravnavanja tem z različnih vidikov, vzajemnega spoštovanja in obravnave kontroverznih vprašanj.

picture

Europa Nostra

Europa Nostra je vodilno državljansko gibanje za zaščito in promocijo evropske kulturne in naravne dediščine, ki prispeva k formulaciji in implementaciji evropskih politik ter strategij, ki urejajo področje dediščine, izvaja pobude za zaščito ogroženih območij dediščine v okviru programa 7 Most Endangered in spodbuja odličnost z evropskimi nagradami za kulturno dediščino oz. nagradami Europa Nostra. 

picture

Europeana

Europeana spreminja svet s kulturo. S sodelovanjem z arhivi, knjižnicami in muzeji gradi na bogati evropski dediščini in jo približuje posameznikom v poslovnem, izobraževalnem, raziskovalnem in poljudnem kontekstu. Zbirke Europeana omogočajo dostop do več kot 50 milijonov digitaliziranih izdelkov-knjig, glasbe, umetniških del-z zelo natančnimi orodji za iskanje in filtriranje, s pomočjo katerih boste našli zanimive vsebine.

picture

Hiša evropske zgodovine

Hiša evropske zgodovine spodbuja spoznavanje transnacionalnih perspektiv v Evropi. To je forum za učenje, premišljevanje in razpravo, namenjen ljudem vseh starosti in iz vseh ozadij. Njeno primarno poslanstvo je poglobiti razumevanje kompleksne evropske zgodovine, spodbuditi izmenjavo idej in izzvati preverjanje veljavnosti naših predpostavk.

picture

Detektorji laži

Cilj zmagovalnega projekta Lie Detectors je izuriti evropske šolarje, stare od 10 do 15 let, da postanejo učinkoviti detektorji laži in kritični misleci v svetu, ki je vse bolj prepojen s propagando in izkrivljenimi dejstvi, ki jih najdemo na spletu. Projekt je nastal v želji, da bi otrokom pomagali razumeti sredstva obveščanja, sprejeti informirane odločitve in se upreti pritiskom vrstnikov pri razvoju svojih svetovnih nazorov.

picture

Peace Jam

Fundacija PeaceJam je mednarodna neprofitna organizacija, ki želi vzgojiti novo generacijo mladih voditeljev, ki stremijo k pozitivnim spremembam v sebi, svoji družbi in svetu. Fundacija svoje poslanstvo zasleduje s pomočjo 14 zmagovalcev Nobelove nagrade za mir. Fundacija je bila ustanovljena leta 1996. V programu PeaeJam je doslej sodelovalo že preko 1,25 milijona mladih iz 41 držav. 

picture

SALTO Youth

SALTO-YOUTH je mreža sedmih centrov, ki se ukvarjajo predvsem z evropskimi prednostnimi nalogami za mlade, ponujajo neformalne izobraževalne vire za mladinske delavce in mladinske voditelje, organizirajo usposabljanje in povezujejo podporne organizacije ter nacionalne agencije v okviru programa Evropske komisije za mlade Erasmus+ in izven njega.

picture

Scientix

Scientix je skupnost za naravoslovno-matematično izobraževanje, ki spodbuja in podpira evropsko sodelovanje med učitelji, raziskovalci, oblikovalci politik in drugimi pedagoškimi strokovnjaki na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike ter ponuja gradiva, organizira delavnice in povezuje ljudi iz različnih držav. 

picture

Terre des Hommes

Mednarodna zveza Terre des Hommes (TDH) deluje na področju zaščite otrokovih pravic in uravnoteženega razvoja brez rasnega, verskega, političnega, kulturnega in spolnega razlikovanja. V ta namen podpira in izvaja razvojne ter človekoljubne projekte, s katerimi zagotavlja boljše življenjske pogoje za prikrajšane otroke, njihove družine in skupnosti. 

picture

UNHCR - Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce

UNHCR (Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce) je svetovna organizacija, ki rešuje življenja, ščiti pravice in gradi boljšo prihodnost za begunce, prisilno razseljene skupnosti in osebe brez državljanstva. Organizacije je bila ustanovljena leta 1950. V Evropi in drugod si prizadeva zagotoviti, da ima vsak posameznik pravico zaprositi za azil in si poiskati varno zatočišče, če iz domovine pobegne zaradi nasilja, preganjanja, vojne ali katastrofe. UNHCR zagotavlja nujno pomoč beguncem, prosilcem za azil, prisilno razseljenim osebam in osebam brez državljanstva. Mnogi od njih se ne morejo več obrniti na nikogar drugega.