Kodeks etike in ravnanja

S pomočjo portala eTwinning lahko izpopolnite svoje znanje in spretnosti, razširite svojo strokovno mrežo in učencem pomagate pridobivati znanje in razvijati veščine. eTwinning temelji na vzajemnem razumevanju in spoštovanju.

A. Temeljna načela

Vsi eTwinnerji in vaši dogodki, sporočila, objave, projektno gradivo in vse drugo, kar objavljate na portalu eTwinning, morajo upoštevati spodnja temeljna načela, ki so skladna s temeljnimi vrednotami in splošnimi načeli Evropske unije.

- Bodite vključujoči. Mnenja in stališča veh ljudi so vedno dobrodošla in dovoljena znotraj meja, ki jih opredeljuje pričujoči Kodeks etike in ravnanja. Želimo, da so eTwinnerji odprti za drugačna mnenja in stališča, odkrivajo druge kulture in z občutkom vključujejo druge eTwinnerje v svoje dogodke, projekte, skupine ter mreženje na spletu in v resničnem življenju. eTwinning spodbuja razumevanje, empatijo in odprtost, s katerimi lahko gradimo varno skupnost in okolje brez nasilja. 

- Bodite spoštljivi. Člani skupnosti eTwinning morajo biti spoštljivi do drugih eTwinnerjev in v odnosu do vseh drugih ljudi. Spoštovati morajo druge ljudi in njihove aktivnosti na portalu. Imeti morajo dobre namene in se povezovati z drugimi eTwinnerji na prijazen in varen način, ki je konstruktiven in jih spodbuja. eTwinnerji ne smejo žaliti in poniževati ljudi ali jih spodbujati k nasilju na podlagi njihove rase, narodnosti, nacionalnega porekla, vere, spolne usmerjenosti ali spola in/ali na podlagi njihove pripadnosti določeni državi, skupini ali manjšini.

- Bodite strpni. Občasno se ne strinjamo z drugimi. Naša skupnost spodbuja pragmatičen pristop, ki temelji na strpnosti do mnenj in stališč drugih oseb. Pomembno je, da iščemo konstruktivne rešitve za nesporazume in različna mnenja, ki morajo biti v mejah, ki jih opredeljuje pričujoči Kodeks etike in ravnanja, ter dopuščajo možnost: "Strinjamo se, da se glede nečesa ne strinjamo".

- Bodite vljudni in prijazni pri vseh oblikah komunikacije, še posebej pri komunikaciji na daljavo, ki dopušča več možnosti za nerazumevanje. Če želite biti prijazni, se morate zavedati čustev in občutkov drugih ljudi, jih spoštovati in izkazati razumevanje. eTwinning je dom vseh eTwinnerjev in spletni prostor, kjer lahko vsi svobodno izražamo svoja stališča, izmenjujemo informacije in razpravljamo o sovjih idejah in zamislih ter smo pri tem vsi enakopravni. To pomeni, da se moramo vsi truditi, da premišljeno izbiramo besede in vsebine naših dogodkov, projektnih gradiv, opisov spletnih in ne-spletnih srečanj, objav in sporoči.


B. Pravila, ki jih morajo upoštevati vsi eTwinnerji

Za lažje razumevanje pravil uporabe portala eTwinning smo za vas pripravili nekaj preprostih pravil, ki jih morajo upoštevati vsi eTwinnerji.

1. eTwinninga ne smete uporabljati v komercialne namene
Uporaba portala v komercialne namene je strogo prepovedana. Podjetja, pobude, dogodke in programsko opremo s komercialno vsebino bomo izbrisali in odgovornim onemogočili nadaljnji dostop do portala.

2. Prepovedane so neposredne grožnje, ustrahovanje in nadlegovanje
eTwinning ne dovoli ustrahovanja in nadlegovanja. Če ste žrtev spletnega ustrahovanja ali vam nekdo grozi med uporabo eTwinninga (v javnih ali zasebnih prostorih), takoj obvestite svojo svetovalno službo. Kdor koli ustrahuje ali nadleguje druge uporabnike portala bo trajno odstranjen in ne bo imel več dostopa do eTwinninga.

3. Intelektualna lastnina
Prepričajte se, da z objavo vsebin na portalu ne kršite avtorskih pravic. Pred objavo slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih virov se prepričajte, da imate pravico objaviti zadevne vsebine. Portal eTwinning ne more gostiti videoposnetkov. Svoj videoposnetek boste morali najprej naložiti na YouTube, DailyMotion ali Vimeo in nato na portalu eTwinning objaviti povezavo do posnetka. Preberite si tudi njihova pravila na področju avtorskih pravic.

4. Kraja identitete
 eTwinnerji se ne smejo pretvarjati, da so neka druga oseba ali da predstavljajo skupino/organizacijo, ki je v resnici ne predstavljajo, na način, ki namerno ali nenamerno zavaja, zmede ali slepi druge eTwinnerje.

5. Učenci in dijaki (mladoletniki)
eTwinning zelo resno obravnava in skrbi za zasebnost in varnost učencev. Izogibajte se objavi slik učencev v profilu eTwinning Live, TwinSpacu, Skupinah itd. Če jih objavite, učenci na slikah ne smejo biti prepoznavni. V nasprotnem primeru potrebujete izrecno dovoljenje staršev.

6. Zasebne informacije in občutljivi podatki
Vedno bodite pazljivi pri objavljanju vsebin, ki se nanašajo na druge ljudi. Nikoli ne objavljajte svojih osebnih podatkov ali osebnih podatkov drugih eTwinnerjev, kot so osebna telefonska številka, naslov, podatki o kreditni kartici in drugi zasebni podatki, ter intimnih slik ali videoposnetkov. Pred objavo raje dvakrat premislite!


C. "Spletni bonton"

eTwinnerji se morajo na spletu (in v resničnem življenju) obnašati strokovno, olikano in spoštljivo. Spodaj podajamo nekaj primerov tega, kar bi uporabniki morali početi, in nekaj primerov tega, česar ne bi smeli početi.

1. Skrbna in odgovorna uporaba internega sistema obveščanja
Učiteljem, s katerimi ne sodelujete, ne pošiljajte velikega števila sporočil. Pred pošiljanjem sporočila si oglejte profil uporabnika in preverite, če je uporabnik pripravljen sodelovati v projektih, ter se prepričajte, da je vsebina sporočila relevantna zanj. Ne pošiljajte enakega sporočila različnim eTwinnerjem.

2. Izogibajte se objavam nezaželenih vsebin na forumih
Na partnerskih forumih eTwinning Live je objavljenih več tisoč sporočil. Vaše sporočilo mora obravnavati temo razprave. Pred objavo novega sporočila preverite, če so bila podobna sporočila že objavljena, in se odzovite na njih. Pomagajte nam vzdrževati red na forumih za boljše sodelovanje!

3. Objavljajte samo relevantne in ustrezne komentarje k objavam
Če želite na profilu drugega uporabnika objaviti komentar, se prepričajte, da je komentar za uporabnika relevanten. Komentarji morajo biti namenjeni posameznim uporabnikom in vezani na njihovo objavo. Ne pošiljajte enakega komentarja različnim uporabnikom.

4. Izogibajte se naključnim prošnjam za vzpostavitev stika in naključnim vabilom k sodelovanju v projektih
eTwinnerjem, s katerimi niste bili nikoli v stiku, ne pošiljajte prošenj za navezovanje stika ali vabil za sodelovanje v vašem projektu. Število stikov na vašem seznamu naj bo smiselno in obvladljivo. Želite spremljati objave določenega uporabnika? Sledite mu.

5. Premišljeno pošiljajte vabila na dogodke
Svojim stikom ne pošiljajte vabil na dogodke, ki jih organizirate, če niste popolnoma prepričanih, da se jih lahko udeležijo. Naključno poslana vabila na šolske dogodke bodo obravnavana kot nezaželena pošta.


D. Kršitve kodeksa etike in ravnanja

Kaj lahko storite, če imate občutek, da eTwinner ne spoštuje pravil Kodeksa etike in ravnanja?
V okviru podporne skupnosti počnemo vse, kar je v naši moči, da uporabnike portala eTwinning zaščitimo pred zlorabo in nezaželenimi sporočili, vendar smo aktivna in pluralistična skupnost, zato vas prosimo, da nam pomagate ohranjati pozitivno vzdušje in se izogibati nezaželenim dogodkom. Vse eTwinnerje zato prosimo, da poročate o morebitnih kršitvah.

Če opazite objave, dogodke ali komentarje v projektnih dnevnikih in na forumih, če prejmete zasebno sporočilo ali opazite vsebino, ki je žaljiva, krši avtorske pravice ali je po vašem mnenju neprimerna, nas lahko o tem obvestite s pomočjo funkcije »prijavi« – če je na voljo, če ne, pišite svoji svetovalni službi - in prijavo utemeljite. Vaše sporočilo bo obravnavala svetovalna služba.

Kaj se zgodi, če nekdo ne spoštuje Kodeksa etike in ravnanja?
Neupoštevanje pravil Kodeksa etike in ravnanja pomeni kršitev pogojev in določil. Kršitve se kaznujejo z začasno ali trajno odstranitvijo objav ali gradiv, ki so jih eTwinnerj objavili na portalu. Ukrep se lahko izvede nenapovedano in v katerem koli trenutku. V takšnih primerih bodo avtorji odstranjenih vsebin in njihova svetovalna služba obveščeni o ukrepu, ki bo tudi ustrezno utemeljen. Uporabnikom, ki ne bodo upoštevali Kodeksa etike in ravnanja, bomo tudi začasno ali trajno preklicali dostop do eTwinninga.

Za reševanje morebitnih sporov je pristojna Evropska komisija, v imenu katere izvajamo eTwinning.