article image

Etični kodeks eTwinning

eTwinning je največja mreža šol v Evropi. eTwinning je vaša skupnost in vsak član skupnosti je njen dragocen sestavni del. V nadaljevanju boste našli nekaj osnovnih pravil, ki v okviru eTwinninga zagotavljajo varno in prijetno izkušnjo.

Prijava neprimerne vsebine

Pomagajte nam izgraditi varno skupnost. Vse eTwinnerje pozivamo, da prijavite vsako neprimerno ali nezaželeno vsebino. Če med prebiranjem spletnih dnevnikov in forumov, med prejetimi zasebnimi sporočili ali med drugimi vsebinami portala naletite na žaljivo objavo ali komentar, vsebino, ki krši avtorske pravice, ali preprosto vsebino, ki se vam zdi neprimerna, vas prosimo, da uporabite ukaz »Prijavi vsebino« in na kratko obrazložite, zakaj podajate prijavo. Podporna služba bo nemudoma obravnavala vse prijave.

Nezaželena pošta

Počnemo vse, kar je v naši moči, da uporabnike portala eTwinning zaščitimo pred tehničnimi zlorabami in nezaželeno elektronsko pošto. Vsi uporabniki, ki izvajajo spodaj omenjene aktivnosti, bodo obravnavani kot pošiljatelji nezaželene pošte. Pošiljateljem nezaželene pošte bo onemogočen dostop do platforme.

1. Zloraba internega sistema za pošiljaje zasebnih sporočil

Učiteljem, s katerimi ne sodelujete, ne pošiljajte velikega števila sporočil. Pred pošiljanjem sporočila si oglejte profil uporabnika in preverite, če je uporabnik pripravljen sodelovati v projektih, ter se prepričajte, da je vsebina sporočila relevantna zanj. Ne pošiljajte enakega sporočila različnim eTwinnerjem.

2. Raba eTwinninga v komercialne namene

Raba platforme v komercialne namene je strogo prepovedana. Podjetja, pobude, dogodke in programsko opremo s komercialno vsebino bomo izbrisali in odgovornim onemogočili nadaljnji dostop do platforme.

3. Nezaželena vsebina na forumih

Na partnerskih forumih eTwinning Live je objavljenih več tisoč sporočil. Pomagajte na vzdrževati preglednost in učinkovitost forumov, ki so namenjeni boljšemu sodelovanju.

  • Sporočila z isto vsebino ne objavite v različnih forumih.
  • Prepričajte se, da je vaša objava skladna s temo pogovora.
  • Pred objavo novega sporočila preverite, če so že objavljena druga relevantna sporočila, in odgovorite na njih.

4. Nepomembni ali neprimerni komentarji k objavam drugih uporabnikov

Če želite na profilu drugega uporabnika objaviti komentar, se prepričajte, da je komentar za uporabnika relevanten. Komentarji morajo biti namenjeni posameznim uporabnikom in vezani na njihovo objavo. Ne pošiljajte enakega komentarja različnim uporabnikom.

5. Pošiljanje prošenj za navezovanje stika in vabil za sodelovanje v projektih naključno izbranim uporabnikom

eTwinnerjem, s katerimi niste bili nikoli v stiku, ne pošiljajte prošenj za navezovanje stika ali vabil za sodelovanje v vašem projektu. Število stikov na vašem seznamu naj bo smiselno in obvladljivo. Želite spremljati objave določenega uporabnika? Sledite mu.

Nadlegovanje in ustrahovanje

Nadlegovanje in ustrahovanje uporabnikov portala eTwinning ni dopustno. Če ste žrtev spletnega nadlegovanja ali ustrahovanja, nemudoma prijavite prejeto vsebino ali kontaktirajte svojo nacionalno podporno službo. Nadlegovalcem in ustrahovalcem bo za vedno onemogočen dostop do platforme eTwinning.

Sovražni govor in grafične vsebine

Sporočila in objave z nasilno vsebino in vsebino, ki spodbuja k nasilju nad ljudmi na podlagi njihove rase, etničnega porekla, narodnosti, verskega prepričanja, spolne usmerjenosti ali spola, bodo nemudoma odstranjene. Zoper odgovornih oseb bo podana uradna ovadba. Nasilna in neprimerna grafična vsebina bo odstranjena.

Intelektualna lastnina

Prepričajte se, da z objavo vsebin na portalu ne kršite avtorskih pravic. Pred objavo slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih virov se prepričajte, da imate pravico objaviti zadevne vsebine. Portal eTwinning ne more gostiti videoposnetkov. Svoj videoposnetek boste morali najprej naložiti na YouTube, DailyMotion ali Vimeo in nato na portalu eTwinning objaviti povezavo do posnetka. Preberite si tudi njihova pravila na področju avtorskih pravic.

Učenci in dijaki (mladoletniki)

eTwinning varuje zasebnost in skrbi za varnost učencev. Ne objavljajte slik učencev oz. dijakov na portalih eTwinning Live, TwinSpace, Groups itd. Objava je možna samo z izrecnim dovoljenjem staršev ali na način, ki ne omogoča identifikacije učencev na sliki.

Zasebne informacije in občutljivi podatki

Vedno bodite pazljivi pri objavljanju vsebin, ki se nanašajo na druge ljudi. Svojih zasebnih informacij in zasebnih informacij drugih eTwinnerjev (npr. tel. št., št. kreditne kartice, naslov itd.) ter intimnih slik ali videoposnetkov ne morete deliti z drugimi ljudmi brez izrecnega dovoljenja lastnika zadevnih informacij. Pred objavo raje dvakrat premislite.

Objava podatkov

Informacije, ki nam jih posredujete v postopku registracije, bodo vidne samo drugim eTwinning kolegom. Vaše ime bo objavljeno tudi v javnih profilih šol. To je tudi edina osebna informacija, ki bo javno objavljena.

  • Community
  • Copyright
  • Cyberbullying
  • Data privacy
  • eSafefty
  • Netiquette
  • Spam