Kaj je znak 'Šola eTwinning'?

Šole eTwinning so čudovit primer tega, kako lahko šola kot celota izkoristi prednosti eTwinninga. Aktivno spodbujajo vrednote in pedagogiko eTwinninga, so referenčne točke za lokalno skupnosti in služijo kot vzornice za druge šole.

Label

Šole eTwinning razumejo pomen in vrednote eTwinninga ter jih aktivno vključujejo v svojo šolsko politiko, prakso in strokovni razvoj šolskega osebja ob podpori šolskega vodstva.

Z novim znakom 'Šola eTwinning' želimo prepoznati in nagraditi sodelovanje, delo in predanost ne samo posameznih eTwinnerjev, temveč skupin učiteljev in ravnateljev, ki delajo na projektih eTwinning v posamezni šoli.

Koncept pridobitve statusa 'Šola eTwinning' temelji na ideji razvojnega popotovanja s komponentami, ki jih lahko objektivno ocenimo. To ni tekmovanje, temveč napredovanje z ene ravni na drugo.

Kompas za orientacijo vseh šol je poslanstvo šol eTwinning.

Kakšne so naše prednosti?

Šole eTwinning:

Ravnatelji in osebje nagrajenih šol se redno udeležuje programov strokovnega razvoja in pogosto aktivno sodeluje v skupinah eTwinning, kjer poteka izmenjava dobrih praks in sodelovanje. Udeležujejo se tudi drugih spletnih dogodkov.

Kako lahko šola pridobi znak 'Šola eTwinning'?

Postopek za pridobitev znaka 'Šola eTwinning' je razdeljen v dve fazi.

Prva faza:

samodejno preverjanje spodnjih kriterijev:

Če šola izpolnjuje zgornje kriterije, bodo vsi eTwinnerji na šoli prejeli elektronsko vabilo k izpolnjevanju aplikacije za samoocenjevanje, ki je na voljo na portalu eTwinning Live.

Druga faza:

Prijavitelji morajo v imenu šole izpolniti aplikacijo za samoocenjevanje.

Obrazec za samoocenjevanje pokriva štiri stebre eTwinninga:

Kako se prijavite?

NASVETI:

POGOJI V 2. FAZI:

Pred oddajo vloge morajo prijavitelji predložiti dokazila o izpolnjevanju vseh spodnjih kriterijev.

Seznam nagrajenih šol eTwinning za leto 2021-2022 bo objavljen konec marca ali v začetku aprila 2021.

NB: tokrat izjemoma, zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so posledica pandemije koronavirusua, je ta pogoj (izvajanje promocijskih dogodkov eTwinning) izbiren. Učitelji bodo prejeli 1 točko za odgovor na to vprašanje, ne glede na to, ali so organizirali promocijske dogodke ali ne. Prosimo, da obvestite tudi svoje kolege.

Oglejte si seznam vseh šol, ki so prejele znak 'Šola eTwinning'.

Podelitev znakov 'šola eTwinning' za leto 2018 – 2019

Odprite povezavo za ogled seznama vseh nagrajenih šol.

Podelitev znakov 'šola eTwinning' za leto 2019 – 2020

Odprite povezavo za ogled seznama vseh nagrajenih šol.

Podelitev znakov 'šola eTwinning' za leto 2020 – 2021

Odprite povezavo za ogled seznama vseh nagrajenih šol.

Podelitev znakov 'šola eTwinning' za leto 2021 – 2022

Odprite povezavo za ogled seznama vseh nagrajenih šol.