article image

Nacionalni znak kakovosti

Znak kakovosti eTwinning prejmejo učitelji, ki so zasnovali izjemne projekte eTwinning. Znak kakovosti pomeni, da je projekt dosegel določene nacionalne in evropske standarde.

NACIONALNI ZNAK KAKOVOSTI

quality label icon

 1. Ali ima vaš projekt eTwinning skupne cilje in skupen načrt?
 2. Ali je projekt zaključen ali v zadnji fazi izvajanja?
 3. Ali ste z učenci prispevali k vsem projektnim aktivnostim?
 4. Ali ste s partnerji organizirali skupne aktivnosti?
 5. Ali ste upoštevali e-varnost in avtoske pravice? 

Če ste na vseh 5 vprašanj odgovorili z DA, oddajte vlogo za pridobitev nacionalnega znaka kakovosti.

Nacionalni znak kakovosti podeljujemo učiteljem z odličnimi projekti eTwinning. Nacionalni znak kakovosti označuje projekt, ki je dosegel določeno raven kakovosti na nacionalni ravni.

Kako se prijaviti?

quality label icon

 1. Prijavite se v eTwinning Live
 2. odprite povezavo Projekti,
 3. poiščite svoj projekt in odprite vlogo za pridobitev znaka kakovosti,
 4. izpolnite vsa polja in priložite dokazila o svojem delu.
 5. Enak postopek velja za vse projekte, ki si po vašem mnenju zaslužijo znak kakovosti.

Ne pozabite, da bo vaša NSO pri izboru projektov upoštevala in ocenila le prve 4 oddane projekte, zato skrbno izberite projekte, za katere menite, da si zaslužijo znak kakovosti.

Uporabni nasveti

quality label icon

Najprej vse informacije zapišite v Wordu in jih nato preslikajte v prijavnico. Tako ne boste izgubili informacij, ki ste jih zapisali, če po 30 minutah ne zaključite dela. Podajte več informacij o elementih projekta, ki niso vidni na prvi pogled, saj bo večino drugih informacij žirija že v vašem TwinSpacu.

Znak kakovosti se podeljuje učiteljem in je osebne narave. Četudi v šoli delate z drugimi kolegi, se mora vsak sam prijaviti za pridobitev znaka kakovosti in razložiti, kako je prispeval k uspehu projekta. Znak kakovosti se podeli učiteljem, ki so aktivno in prepoznavno prispevali k projektnim aktivnostim. 

Zakaj bi se prijavili?

quality label icon

Znak kakovosti je konkretno priznanje učiteljem in šolam za kakovost aktivnosti eTwinning. Učence spodbuja k nadaljnjem sodelovanju v aktivnostih eTwinning in konkretno prispeva k prepoznavanju njihovega truda, saj lahko tudi učenci prejmejo poseben znak kakovosti, potem ko njihov učitelj prejme nacionalni znak kakovosti. To je javno priznanje šoli za njeno predanost kakovosti in odprtosti za sodelovanje na evropski ravni.

Kdo podeli znak kakovosti?

Vsaka nacionalna svetovalna organizacija (NSO) preuči vloge, ki jih šole oddajo za pridobitev nacionalnega znaka kakovosti. Znak kakovosti se načeloma podeljuje skozi celo leto, a nekatere države so določile roke, zato se povežite s svojo nacionalno svetovalno organizacijo in ugotovite, če je vaša država določila rok za oddajo vlog. Vaša NSO vas bo kontaktirala, ko bo vloga sprejeta ali zavrnjena.

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV ZNAKOV KAKOVOSTI

Pedagoška inovacija

quality label icon

 • Projekt obravnava izvirno temo,
 • uporablja različne pedagoške metode,
 • učenci so tisti, ki vodijo,
 • učenci se povezujejo s partnerji in sodelujejo na različnih področjih, npr. skupaj zbirajo informacije, rešujejo probleme, raziskujejo, primerjajo svoje delo itd.,
 • učenci imajo različne naloge, lahko so umetniki, novinarji, tehniki, znanstveniki, igralci itd.

Kurikularna integracija

quality label icon

 • Projekt je vpet v šolski kurikulum in učni načrt,
 • večji del projektnega dela se opravi med poukom,
 • projekt je jasno vključen v kurikulum,
 • projektno delo učencem omogoča razvoj znanj in kompetenc,
 • učitelj je razložil in dokumentiral projektni pedagoški okvir.

Sodelovanje med partnerskimi šolami

quality label icon

 • Dejavnosti sodelovanja niso omejene zgolj na komunikacijo,
 • partnerske šole sodelujejo pri izvajanju skupnih aktivnosti,
 • partnerji niso zgolj prejemniki informacij,
 • skupne aktivnosti obrodijo oprijemljive rezultate.

Uporaba tehnologije

quality label icon

 • Tehnologija partnerje podpira pri doseganju pedagoških ciljev,
 • orodja prispevajo k boljšemu sodelovanju med partnerji.

Rezultati, učinek in dokumentacija

quality label icon

Prepričajte se, da:

 • so rezultati projekta predstavljeni na spletu,
 • so učenci vključeni v TwinSpace,
 • so vsi koraki dokumentirani; načrtovanje, opis aktivnosti, ocena, povratne informacije,
 • ocenite in objavite opis vpliva, ki ga je imel projekt na učence in učitelje, ki sodelujejo v projektu.

S pomočjo spodnjega seznama lahko v fazi načrtovanja in v fazi izvajanja projekta preverite, če vaš projekt izpolnjuje kriterije za pridobitev znaka kakovosti.