article image

Evropski znak kakovosti

Evropski znak kakovosti je drugi znak uspeha in kaže na to, da je projekt dosegel določen evropski standard.

EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI – ne zbiramo prijav!

quality label icon

Centralna svetovalna služba (CSS) ga podeli učiteljem, ki so sodelovali v projektu, ki: 

  1. ga je po postopkih preverjanja vsaj ena nacionalna svetovalna služba priporočila za podelitev evropskega znaka kakovosti. Vsaka nacionalna svetovalna služba na podlagi ocene kakovosti priporoči tri najboljše projekte, katerim je podelila nacionalni znak kakovosti.
  2. vključuje vsaj dva partnerja, ki sta prejela nacionalni znak kakovosti. Evropski znak kakovosti se podeljuje le enkrat na leto s pomočjo portala eTwinning.

Če se želite udeležiti natečaja za evropske nagrade eTwinning, morate imeti evropski znak kakovosti.