Evropske nagrade eTwinning

Evropske nagrade eTwinning so najvišje priznanje, ki ga lahko prejmejo učitelji in učenci za svoje izjemno delo na področju eTwinninga.

Evropske nagrade eTwinning so namenjene nagrajevanju izjemnih evropskih projektov eTwinning in njihovi čim večji prepoznavnosti. Cilj je prepoznati, proslaviti in spodbujati inovativne prakse. Gre za pobudo Evropske komisije, ki se financira iz programa Evropske unije Erasmus+.

Projekti eTwinning spodbujajo učenje v sodelovanju: učenci se učijo drug od drugega, sodelujejo, komunicirajo in se tako počutijo odgovorne za svoje učenje. Evropski projekt eTwinning se začne s sodelovanjem vsaj dveh učiteljev iz različnih držav.

Kategorije

V glavni kategoriji evropskih nagrad eTwinning imamo od leta 2021 pet starostnih skupin:

Opomba: Če projekt vključuje več kot eno starostno skupino, lahko prijavo oddate le v eni kategoriji.

Nacionalne svetovalne organizacije lahko vsako leto organizirajo tudi nagrade v posebnih kategorijah, ki se sofinancirajo iz programa Erasmus+. Učitelji se lahko prek prijavnega obrazca prijavijo tudi za eno od posebnih kategorij, če so na voljo.

Za leto 2021 je razpisana posebna kategorija evropskih nagrad eTwinning na področju začetnega izobraževanja učiteljev. Podeljena bo leta 2022. Za to kategorijo velja tudi spremenjen izbirni postopek, ki bo objavljen v najkrajšem možnem času. 

Izbor in nagrade

Nagrajeni projekti se izberejo in nominirajo v sodelovanju z nacionalnimi svetovalnimi organizacijami, ki sodelujejo pri oblikovanju te pobude v procesu soustvarjanja. Celoten opis različnih korakov izbirnega postopka je na voljo na tej strani.

Nagrade se običajno podelijo na letni konferenci eTwinning. Kot dopolnilo se lahko v dogovoru z zmagovalnimi partnerskimi šolami organizira tudi vrsta lokalnih dogodkov za podelitev nagrad. 

Več informacij o glavni nagradi je na voljo na tej strani.