article image

Nagrade eTwinning

Evropski natečaj za nagrade eTwinning

Sponzor glavne kategorije, ki ima tri podkategorije, je Evropska komisija.

Učenci, stari do 6 let, 

učenci, stari od 7 do 11 let,

učenci, stari od 12 do 15 let, in

učenci, stari od 16 do 19 let.

Pogoji sodelovanja

Na natečaju lahko sodelujete samo s projekti, ki so prejeli evropski znak kakovosti. Potrebno je predložiti dokazila o tem, da je bil projekt v izvajanju (tudi) v šolskem letu 2017-2018. 

Če projekt zmaga, bodo do udeležbe na dogodkih, povezanih z nagrado, upravičeni samo tisti projektni partnerji, ki so prejeli nacionalni znak kakovosti.

Za nagrade eTwinning se lahko projekt prijavi le enkrat, vendar pa se lahko projekti, ki so bili znatno izboljšani, na priporočilo pristojne nacionalne svetovalne službe, prijavijo tudi drugič.

Pravila

Kaj je prispevek?

Prispevek je evropski sodelovalni projekt eTwinning, v katerem sodelujejo šole iz različnih držav in uporabljajo IKT. Projekt se mora odlikovati z vidnim rezultatom, ki ocenjevalcem omogoča, da si ustvarijo konkretno sliko o njegovi vrednosti, procesu in rezultatih. Vsak projekt mora imeti:

  • Naslov projekta.
  • Informacije o projektu, ki morajo vsebovati pravilno starostno skupino, kot tudi povezave in dokumente o rezultatih projekta.
  • Opise različnih elementov projekta, ki morajo biti izdelani v skladu s predpisanimi kriteriji (ne več kot 150 besed za vsak kriterij).

OPOZORILO:

** Kandidati so dolžni objaviti toliko svojega dela, kolikor je le mogoče. Ocenjevalci nimajo dostopa do zavarovanega gradiva, kot so zasebne spletne učilnice TwinSpace. Prosimo vas, da omogočite vstop gostom, tako da bodo lahko ocenjevalci ocenili opravljeno delo, ki se nahaja v spletni učilnici TwinSpace.**

Kjer je to potrebno, morajo prispevki vsebovati tudi vse informacije o prejetih nagradah in sodelovanju na natečajih, financiranju s strani podjetji itd.

Pravna in etična vprašanja

Vsi prispevki morajo biti v skladu z Evropskim dogovorom o avtorskih pravicah. Dovoljeni so krajši citati, če je vir jasno naveden. Slike, filme, avdio in druge multimedije je dovoljeno uporabiti le, če so jih izdelale šole, če je njihov lastnik izrecno dovolil njihovo uporabo ali če so vzeti iz prostodostopnih virov, kot je denimo Clip Art.

Prispevki, poslani na natečaj za nagrade eTwinning, ostanejo last šole/organizacije ali učitelja. Evropska komisija in centralna ter nacionalne svetovalne službe eTwinning imajo pravico gradivo nameniti v izobraževalne namene na spletu, v obliki CD-ROM-a ali s pomočjo drugega medija kot prostodostopen material, in sicer od trenutka oddaje gradiv do dogovorjenega roka.

Ocenjevanje

Ocenjevalci bodo upoštevali naslednje kriterije:

  • Pedagoška inovacija: Kako lahko na vidike projekta gledamo kot na bolj inovativne in ustvarjalne glede na vsebino in cilje, pristop, dejavnosti in metodologijo, končni rezultat, razširjanje in objavo.
  • Kurikularna integracija: Kako se je projekt integriral v obstoječi kurikulum.
  • Komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami: Kako so učitelji in učenci z različnih partnerskih šol komunicirali ter skupaj delali na projektu (tj. da niso le izmenjavali rezultatov, ampak zares aktivno skupaj delali).
  • Sodelovanje med partnerskimi šolami
  • Uporaba tehnologije: Kako so presegli zgolj izmenjavanje e-pošte, kako so v projektu ustvarjalno uporabili orodja IKT.
  • Rezultati, učinek in dokumentacija: Kakšni so rezultati projekta, kot tudi zakaj si vaš projekt zasluži, da bi bil nagrajen.

Kako se prijavim?

Vse svoje prispevke nam lahko pošijte tako, da kliknete povezavo, ki je na voljo v eTwinning Live.

Najprej kliknite zavihek 'projekti', nato pa v tistem delu seznama dejavnosti, ki je namenjen opisu projekta, poiščite povezavo.

Nagrade v posebnih kategorijah

Nagrada za španski jezik

Sponzor nagrade je špansko ministrstvo za izobraževanje in poklicno usposabljanje.

V tej posebni kategoriji bodo nagrajeni projekti, ki kot glavni jezik sporazumevanja uporabljajo španščino oziroma se na inovativen način posvečajo učenju španskega jezika.

Nagrada za francoski jezik

Nagrado sponzorirata Mednarodna federacija učiteljev francoščine in francoska nacionalna svetovalna služba eTwinning.

V tej posebni kategoriji bodo nagrajeni projekti, ki kot glavni jezik sporazumevanja uporabljajo francoščino oziroma se na inovativen način posvečajo učenju francoskega jezika.

Nagrada Marie Skłodowske Curie

Sponzor nagrade je poljska nacionalna svetovalna služba eTwinning.

Ta posebna nagrada je bila ustanovljena zato, da bi počastili življenje in delo Marie Skłodowske Curie, znanstvenice in dvakratne dobitnice Nobelove nagrade za fiziko in kemijo. Nagrado bodo prejeli najboljši projekti, katerih temelj projektnega dela so naravoslovne ali matematične teme. Prijavijo se lahko tudi projekti, ki se ukvarjajo z drugimi disciplinami, pri katerih glavno temo predstavlja katerikoli vidik življenja in dela Marie Skłodowska Curie.

Nagrada Yunusa Emre za humanizem in medkulturno razumevanje

Sponzor nagrade je turška nacionalna svetovalna služba eTwinning.

Yunus Emre je bil preprost turški pesnik in sufi, ki je živel v 13. in 14. stoletju. Pisal, pel in govoril je v turškem jeziku tistega časa. Ključni koncept filozofije Yunusa Emre je ljubezen do človeštva, ki vsebuje jasno sporočilo za vse ljudi: 'Živite skupaj v miru, ne glede na versko, jezikovno ali rasno pripadnost.' Nagrado bomo podelili projektom, ki ozaveščajo ljudi in njihovo medsebojno razumevanje s krepitvijo mednarodnega dialoga med udeleženci projekta iz partnerskih držav.

Nagrada za angleški jezik

Sponzor nagrade je British Council.

Nagrada se podeljuje projektom, ki uporabljajo angleščino kot osrednji jezik komunikacije in obravnavajo solidarnost ali reševanje problemov med skupnostmi ali državami. V projektu morajo sodelovati učenci stari od 12 do 15 let ali od 16 do 19 let.

Mediteranska nagrada

Sponzorji nagrade so nacionalne svetovalne službe Grčije, Cipra, Francije, Španije, Portugalske, Albanije in Hrvaške.

Mediteranska nagrada se podeljuje projektom, ki so posvečeni Mediteranskemu morju in njegovemu okolju, kulturi, prehrani, turizmu in podobnim temam. Mediteransko morje predstavlja središčno super avtocesto za transport, trgovino ter kulturno izmenjavo med različnimi ljudstvi. Za nagrado se lahko potegujejo projekti, ki se izvajajo v kateri koli državi in z učenci katere koli starosti. Projekt mora biti povezan z Mediteranskim morjem.

Nagrada 'Pejo Javorov' za projekt, ki v mladih goji ljubezen do branja

Sponzor nagrade je bolgarska nacionalna svetovalna služba.

Nagrado bo prejel projekt, katerega temeljni cilj je v mladih gojiti ljubezen do branja. Nagrada je dobila ime po slavnem bolgarskem pesniku. Na natečaju lahko sodelujejo projekti, ki se izvajajo v kateri koli državi in z učenci katere koli starosti.

Državljanska nagrada

Podeljuje se pod okriljem francoske in nemške nacionalne svetovalne službe.

Nagrada se podeli projektom, ki obravnavajo in raziskujejo aktivno državljanstvo z zgodovinskega vidika ali državljanske pravice in odgovornosti v resničnem in digitalnem svetu 21. stoletja.