article image

eTwinning je Skupnost evropskih šol

eTwinning je skupnost za evropske šole, ki nudi platformo zaposlenim (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo na šoli v eni izmed Evropskih držav, ter jim omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo, skratka, da se počutijo del najbolj vznemirljive učne skupnosti v Evropi.

eTwinning spodbuja sodelovanje evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT), tako da nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju. eTwinning ponuja tudi številne spletne priložnosti za brezplačen in kontinuiran poklicni razvoj učiteljev.

Akcija eTwinning se je pričela leta 2005 kot osrednja akcija programa eUčenje (eLearning) Evropske komisije, od leta 2014 dalje pa je sestavni del Erasmus+, programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Centralno svetovalno službo za eTwinning vodi European Schoolnet, mednarodno partnerstvo 31 evropskih ministrstev za izobraževanje, katerega namen je razvoj učenja za šole, učitelje in učence po vsej Evropi. eTwinning na nacionalnih ravneh podpira tudi 38 nacionalnih svetovlanih služb.

  • Collaboration
  • Professional Development
  • Project