e-Bezpečnosť a eTwinning

e-Bezpečnosť sa týka toho, aké hľadiská je treba brať do úvahy pri práci na internete.

Program eTwinning ponúka bezpečnú platformu pre zamestnancov (učiteľov, riaditeľov, knihovníkov, atď.) pracujúcich v škole v niektorej z európskych krajín zapojených do programu, prostredníctvom ktorej môžu komunikovať, spolupracovať, tvoriť projekty, vymieňať si informácie a v krátkosti, pociťovať, že sú súčasťou najvzrušujúcejšej vzdelávacej komunity v Európe. Učiteľov, ktorí sa zaregistrujú do programu eTwinning preverí národná podporná služba (NSS) a schváli ich registráciu, aby mohli využívať všetky prvky platformy eTwinning.

Existujú však otázky súvisiace s bezpečnou prácou na internete, ktoré by si mali všetci, tak učitelia, ako aj študenti, uvedomiť a byť na ne pripravení v prospech všetkých, počnúc online šikanovaním až po zverejňovanie fotografií. Každý občan súčasného sveta je zároveň občanom digitálneho sveta a musí pochopiť práva a povinnosti digitálneho občana.

Dobrý východiskový bod k získaniu informácií o najnovších trendoch a otázkach nájdete tu.

V nasledujúcich oblastiach nájdete niekoľko často kladených otázok, ktoré sa týkajú práce učiteľa v škole:

  • Environmental Education