• Všeobecne o Programe

 • Zaujímam sa o program eTwinning - ako mám začať?

  V prvom rade sa treba zaregistrovať na platforme eTwinning a vytvoriť si profil. Potom sa budete môcť zapájať do skupín, začať sa zúčastňovať na realizácii projektov a mať prístup k odbornej príprave & profesionálnemu rozvoju v programe eTwinning.Navštívte Samovzdelávacie materiály eTwinning, kde nájdete návrhy a návody ako začať.

 • Čo je to projekt eTwinning?

  Projekt v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning môžu realizovať dvaja alebo viacerí učitelia, tímy učiteľov, prípadne predmetové komisie, ako i správcovia školských knižníc, riaditelia a žiaci európskych škôl.

  Obsahom realizácie projektu môže byť akákoľvek téma, ktorá vyhovuje vám i vašej partnerskej škole. Projekty by mali byť zostavené tak, aby bola zachovaná rovnováha medzi využívaním informačných a komunikačných technológií a aktivitami organizovanými so žiakmi v triede a ich obsah by mal byť v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi krajín, školy z ktorých sa do realizácie projektu zapojili.

  Školy môžu za účelom tvorby projektov vytvárať partnerstvá s inými školami a pri svojej práci využívať informačné a komunikačné technológie (IKT). Na tvorbu projektu sú potrebné aspoň dve školy. Upozornenie: Projekty musia byť vytvorené školami z aspoň 2 rôznych krajín, aby mali nárok uchádzať sa o európsky certifikát kvality alebo cenu eTwinning. 

 • Ako postupovať pri zaregistrovaní projektu? Ako nájdem partnerskú školu, s ktorou budem môcť projekt realizovať?

  Ak potrebujete pomoc so založením projektu, navštívte časť Samovzdelávacie materiály na platforme eTwinning.

 • Kde sa môžem dozvedieť viac o oceneniach a cenách eTwinning?

  Navštívte stránku Ocenenia.

 • Ktoré krajiny sa zapojili do realizácie partnerstva škôl eTwinning?

  Do realizácie partnerstva škôl eTwinning sú zapojené členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko, ako i zámorské územia. Okrem toho sú do realizácie programu zapojené Bývalá Juhoslovanská Republika Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.

  Do partnerstva eTwinning Plus je zapojených 8 krajín susediaich s Európu – Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina, ktoré sú súčasťou Východného partnerstva a Tunisko, Jordánsko a Libanon ktoré sú súčasťou Euro-stredomorského partnerstva (EUROMED).

 • Technické Otázky

 • Zabudol som heslo. Čo mám robiť?

  Kliknite na Zabudli ste heslo? na domovskej stránke portálu. Uveďte vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii a kliknite na Odoslať. Potom dostanete vaše prihlasovacie meno a heslo.

 • Jeden z mojich žiakov zabudol heslo, ktoré používal pri prihlásení sa do TwinSpace. Ako ho možno znova získať?

  Vyhľadajte meno žiaka v časti členovia vo vašom TwinSpace a kliknite na „Zmeniť heslo“.

  RADA: Keď udelíte žiakom prístupové práva do TwinSpace, uschovajte si ich užívateľské mená a heslá.

 • Skúšali sme zmeniť údaje o kontaktnej osobe v našom oddieli Profil. Teraz sa nám nedarí prihlásiť ani na základe starých údajov, ani na základe nových. Čo máme robiť?

  K údajom, ktoré potrebujete pri prihlásení, sa dostanete tak, že v priestore na prihlásenie kliknete na Zabudli ste svoje heslo?. Dodržte postup, ako v prípade, že ste zabudli heslo.

 • Nepracujem už v škole, v ktorej som realizoval projekt. Ako mám z portálu odstrániť informáciu o realizácii tohto projektu?

  Ak už na škole nepracujete, môžete sa odstrániť zo zoznamu tak, že sa prihlásite na stránku eTwinning Live, kliknete na ikonu profilu ➜ upraviť môj účet ➜ súkromie a bezpečnosť ➜ deaktivovať profil.  

 • Zacal som pracovat v inej škole a chcel by som upravit môj Profil na podmienky školy, v ktorej som zacal ucit.

  Ak ste zmenili školu, môžete najskôr deaktivovat školu prostredníctvom vášho profilu a potom vytvorit prepojenie s novou školou kliknutím na tlacidlo „Pridat novú školu“.

 • Aké sú systémové požiadavky pre prácu s platformou eTwinning?

  Operačné systémy:

  Windows (Windows 7 alebo novší )
  Mac OS X
  Linux

  Prehliadače:

  Microsoft Edge 38 alebo novší (platforma Windows)
  Microsoft Internet Explorer 10 alebo novší (platforma Windows)
  Mozilla Firefox 40 alebo novší (všetky platformy)
  Opera 27 alebo novší (všetky platformy)
  Google Chrome 40 alebo novší (všetky platformy)


  Nastavenia vyhľadávačov (minimálne):

  aktivované Javascript 
  aktivované Cookies 


  Požadované nainštalované pripojenia:

  Najnovšia verzia Adobe Flash Player

  Iné požiadavky:

  Microsoft Proxy Server, neskôr známy ako Microsoft ISA Server a Microsoft TMG Server nesprávne spracováva premenné relácií, výsledkom čoho môže byť zmiešanie relácií používateľov. Tento produkt bol pozastavený v roku 2012. Pri používaní tohto softvéru môžu mať používatelia problémy s udržiavaním používateľských relácií.

  Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o počítačových nastaveniach, prípadne o tom, ako ich vymeniť, obráťte sa, prosím, na vášho regionálneho alebo školského správcu siete.

 • Čo ponúka aplikácia eTwinning?

  Mobilná aplikácia eTwinning uvedená do prevádzky v októbri 2017 je dostupná pre realizátorov programu eTwinning a zameriava sa na oznámenia a činnosti súvisiace s platformou eTwinning Live. Predovšetkým:

  - Feedy a interné správy používateľov
  - Pozvánky do projektu a skupiny a žiadosti o kontakt
  - Akcie

  Používatelia môžu tiež využívať aplikáciu na vykonávanie niektorých základných činností, ako odpovedať na správu, schváliť žiadosť o kontakt alebo prijať pozvanie do projektu alebo skupiny.
  Aplikácia eTwinning je súvisle spojená s mobilnou verziou platformy eTwinning Live a je k dispozícii vo všetkých jazykoch eTwinning.

  Aplikácia sa dá používať v mobilných telefónoch a tabletoch. Dá sa stiahnuť z App store alebo Google Play store. Upozorňujeme, že ak chcete využívať plnú kapacitu aplikácie, odporúčame, aby ste mali v zariadení nainštalovanú nasledujúcu verziu operačného systému:

  - Android 4.4.0 alebo novší
  - iOS 10.3 alebo novší