Publikácie

Ak sa chcete dozvedieť viac o programe partnerstvo škôl eTwinning a o tom, ako môžete ďalej rozvinúť svoje nápady a ak si chcete rozšíriť svoje vedomosti z oblasti techniky, môžete sa oboznámiť s našimi publikáciami a príručkami.

Measuring the impact of eTwinning activities on teachers’ practice and competence development
Učíme sa z minulosti, tvoríme našu budúcnosť: európske kultúrne dedičstvo prostredníctvom programu eTwinning
eTwinning's 2017 Full Report: “eTwinning Twelve Years On: Impact on teacher's practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners”
 • August 2018 (EN - pdf)
SÚHRNNÁ SPRÁVA: "eTwinning po dvanástich rokoch - Vplyv na postupy, zručnosti a možnosti profesionálneho rozvoja učiteľov podľa výpovedí účastníkov programu eTwinning"
Budovanie kultúry začlenenia prostredníctvom programu eTwinning
Monitorovacia správa programu eTwinning za rok 2016: „Monitorovanie postupov v programe eTwinning – Pilotný projekt riadiaci rozvoj kompetencií učiteľov“
"Výchova digitálnych občanov: Rozvoj aktívneho občianstva prostredníctvom eTwinning"
Generácia eTwinning oslavuje desať rokov programu eTwinning
eTwinning po 10 rokoch: Vplyv na postupy, zručnosti a príležitosti v oblasti profesionálneho rozvoja učiteľov
Rozvoj kompetencií žiakov pomocou programu eTwinning
Cesta progamom eTwinning
 • január  2013 (EN, SK - pdf)
Školské tímy eTwinning: prípadová štúdia o spolupráci učiteľov v rámci realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning
Nová publikácia: Kuchárska kniha eTwinning
Žiaci v eTwinning. Prípadová štúdia o zapojenosti žiakov

          

Hlasy eTwinning: Rozprávanie učiteľov
 • december 2010 (EN, SK - pdf)
Profesionálny rozvoj učiteľov: prehľad o súčasnom stave
eTwinning v triede: najúspešnejšie aktivity realizované v školskom roku 2008/2009
eTwinning 2.0 - Budovanie komunity pre európske školy
 • marec 2010 (EN, SK - pdf)
Nad školskými projektmi: Správa o realizácii programu partnerstvo škôl eTwinning v školskom roku 2008/2009
eTwinning: Dobrodružstvo v jazyku a kultúre
 • september 2008 (in EN, SK – pdf)
Učíme s eTwinning: Príručka pre učiteľov
 • april 2007 (EN – pdf)
Výučba s eTwinning
 • april 2006 (EN – pdf)
Prvý rok eTwinning v Európe
 • marec 2006 (ENDEFR – pdf)
Správa skupiny pedagogických poradcov
 • september 2006 – (EN – pdf)
 • october 2006 – (EN – pdf)
 • február 2007 – (EN – pdf)
 • eSafefty
 • eTwinning School
 • Lesson