article image

Predstavenie partnerov

Na začiatku projektu musíte zorganizovať činnosť na predstavenie jednotlivých projektových partnerov. Je to nevyhnutný prvý krok. Predstavenie účastníkov môže byť buď samostatná činnosť, alebo činnosť spojená s témou projektu. Samozrejme, v priebehu realizácie projektu budú mať partneri viacero možností lepšie sa spoznať.

Na začiatku projektu by malo byť predstavenie partnerov bezpečné a chránené. Neskôr sa môže miera komunikácie rozrásť, ale e-bezpečnosť a ochrana súkromia musia byť predmetom záujmu počas celého projektu. Osobné údaje by sa nemali nikdy zdieľať a projektoví partneri by mali dodržiavať pravidlá svojej krajiny týkajúce sa e-bezpečnosti, napr. verejné zdieľanie fotografií.

Predstavenie partnerov je príležitosťou na aktívne a spoločné učenie sa. Existuje viacero možností ako len vystaviť fotky v priestore TwinSpace. Projektoví partneri môžu použiť údaje od iných partnerov na tvorbu digitálnych produktov. Výsledkom činností zameraných na predstavenie partnerov môžu byť namiesto statických produktov dynamické výsledky. Existujú spôsoby, ktoré aktivujú publikum pri sledovaní predstavovania partnerov, ako kvíz, riešenie rébusu, kombinovanie dvojíc, atď.

Popri špecifickej činnosti na predstavenie majú všetci účastníci projektu eTwinning individuálne prihlásenie do priestoru TwinSpace. Žiaci majú možnosť vytvoriť si osobný profil s fotkou a krátkou charakteristikou. Učitelia musia poskytnúť vedenie pri tvorbe osobných profilov.

Záverečná poznámka: súčasťou predstavenia projektových partnerov je aj ich prostredie, ako škola a mesto.

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

        1. Žiaci napíšu krátky odsek, v ktorom sa charakterizujú. V partnerskej škole si všetci študenti zoberú jednu z charakteristík a vytvoria portrét svojho spolužiaka. Portrét sa dá použiť aj ako profilová fotka v priestore TwinSpace.

        2. Žiaci každej triedy pripravia kvíz o svojej krajine. Študenti z druhej triedy musia vyhľadať chýbajúce informácie.

        3. Projektoví partneri môžu vyrobiť online skladačky z fotiek žiakov alebo školy a mesta.

        Navrhované technológie: http://jigsawplanet.com

        4. Projektoví partneri vytvoria na digitálnom plátne vyskakovacie okná s lokálnymi miestami, napr. školou. Vyskakovacie okná môžu obsahovať doplňujúce informácie, videá, atď.

        Navrhované technológie: http://thinglink.com

        5. Obchod s tričkami: učitelia pripravia súbor fotiek, napr. basketbal, gitara, logo Snapchat, atď. Všetci študenti vytvoria digitálne tričko, na ktoré pridajú dve fotky zo súboru a svoje vlastné meno. Žiaci potom môžu vidieť, s ktorými ďalšími žiakmi majú niečo spoločné.

        6. Účastníci zorganizujú živú akciu a spoločne si zahrajú Kahoot. Každá škola pripraví pre ostatných partnerov kvíz. 

        7. Projektoví partneri položia druhej škole(školám) otázku. Druhá škola odpovie na otázku pomocou videa, obrázkovej prezentácie, atď.

        8. Každá trieda vloží na internet skupinovú fotku, ako aj individuálnych hovoriacich avatarov (napr. Voki) vytvorených žiakmi. Žiaci partnerskej školy sa pokúsia identifikovať žiaka figurujúceho za každým hovoriacim avatarom a priradiť ho k osobe na skupinovej fotke.

        Navrhované technológie: http://www.voki.com