article image

Pokračovanie

Je dôležité, aby komunikácia neprebiehala len medzi projektovými partnermi. O projekt by ste sa mali nejakým spôsobom podeliť s rôznymi zainteresovanými stranami v rámci vašej školskej komunity. Mohli by to byť žiaci a učitelia, ktorí neboli zapojení do projektu, alebo rodičia a rada školy.

Keď sa projekt skončí, je možnosť šíriť jeho výsledky v komunitách škôl, ktoré boli doň zapojené. Je dôležité podeliť sa o najdôležitejšie momenty projektovej práce už v skoršej fáze. projektu. Takýmto spôsobom žiaci zapojení do projektu pocítia uznanie. Zdieľanie výsledkov projektu bude mať pozitívny vplyv aj na rozmach programu eTwinning v škole a expanziu tímu eTwinning.

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

        1. Počas projektu je možné zverejniť projektový denník v priestore TwinSpace a poskytnúť tak pravidelné informácie o hlavných činnostiach projektu. Na informovanie o týchto činnostiach sa dá použiť aj webová stránka školy.

        2. Na konci projektu sa môžu žiaci podeliť a prezentovať svoje zážitky so žiakmi a učiteľmi, ktorí sa do projektu nezapojili alebo s rodičmi.

        3. Výsledky projektu je možné prezentovať v stánku počas dňa otvorených dverí v škole.

        4. Na vizualizáciu hlavných výsledkov projektu môžete použiť digitálne nástroje, ako sú videá a infografika.

        Navrhované technológie: https://piktochart.com