article image

Hodnotenie

Na konci projektu by mala byť záverečná fáza, v ktorej projekt vyhodnotia všetci partneri, vrátane žiakov a učiteľov. Žiaci musia získať pocit, že realizovali svoj vlastný projekt. Musia dostať príležitosť poskytnúť spätnú väzbu a vyjadriť svoje názory na činnosti a dať návrhy. Výsledky hodnotenia pomôžu vytvoriť lepšie projekty v budúcnosti.

Počas realizácie projektu by sa mali využívať rôzny spôsoby formatívneho hodnotenia. Projekty eTwinning sú kompatibilné so vzdelávacím programom a hodnotenie je jeho súčasťou. Žiaci zapojení do realizácie projektov eTwinning sú spolupracovníci a tvorcovia obsahu a rozvíjajú si zručnosti a kompetencie 21. storočia. Všetky tieto aspekty ponúkajú možnosti na hodnotenie uskutočnené učiteľom, partnermi alebo samotným žiakom.

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

        1. Vytvorte hodnotiacu tabuľku v priestore TwinSpace so všetkými činnosťami projektu a požiadajte žiakov, aby ich vyhodnotili a pridelili im body 1 – 4 (1: táto činnosť sa nám nepáčila – 4: táto činnosť sa nám veľmi páčila). Mladší žiaci môžu urobiť to isté pomocou emotikonov. Body jednotlivých skupín v triede sa potom porovnajú.

        2. Požiadajte žiakov, aby charakterizovali svoju účasť na realizácii projektu pomocou jedného alebo viacerých kľúčových slov a vytvorili slovný mrak.

        Navrhované technológie: www.answergarden.com

        3. Uskutočnite krátke rozhovory so študentmi, rodičmi a kolegami aby ste vyhodnotili prácu vykonanú počas projektu. Hravým spôsobom vyhodnoťte, čo sa naučili študenti. Učitelia môžu pripraviť kvíz a zorganizovať živé stretnutie, v rámci ktorého môžu študenti všetkých partnerských škôl navzájom súťažiť odpovedaním na otázky týkajúce sa projektu.

        Navrhované technológie: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Sebahodnotenie – žiaci napíšu, čo sa naučili počas realizácie projektu: ako sa im zmenil názor? Kde získali istotu? atď.