article image

Komunikácia

Pridanou hodnotou projektov eTwinning je, že vytvárajú triedy bez stien. Žiaci môžu interagovať s partnermi z iných európskych krajín a mimo nich. Môžu sa deliť o svoje názory a kultúru. Môžu porovnávať a budovať svoju identitu. Najdôležitejšia vec je, že komunikácia sa odohráva bezpečne so vzájomnou úctou. Komunikácia by sa nikdy nemala vynucovať.

Komunikácia môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Môže byť verbálna alebo neverbálna. Výmena fotiek, videí a písaného textu predstavuje určité spôsoby komunikácie.

Komunikačné nástroje, ktoré sú súčasťou priestoru TwinSpace umožňujú priamejší spôsob komunikácie. Učitelia môžu zakladať diskusné fóra. Fóra sa dajú použiť na zapojenie študentov do nesimultánnej interakcie. Prostredníctvom pošty Twinmail môže každý člen projektu posielať individuálne správy. Učitelia môžu tiež organizovať živé akcie pre všetkých členov priestoru TwinSpace a zarezervovať si virtuálnu miestnosť a použiť videokonferenčný systém.

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

        1. Usporiadajte debatu so žiakmi všetkých partnerských škôl, aby ste získali ich názor na konkrétnu tému. Položte otázku a požiadajte ich, aby pomocou argumentov podložili svoje názory, prečítali si, čo napísali ostatní študenti a hlasovali za názory, ktoré odrážajú to, čo si myslia.

        Navrhované technológie: fórum v priestore TwinSpace, www.tricider.com, http://www.createdebate.com, www.voxopop.com

        2. Zorganizujte živú akciu so žiakmi všetkých tried. Žiaci musia pripraviť niekoľko otázok pre svojich partnerov na určitú tému a tiež by mali byť pripravení odpovedať na otázky svojich partnerov.

        Navrhované technológie: Adobe Connect (súčasť priestoru TwinSpace)

        3. Stretávacie miestnosti. Učiteľ vytvorí nadnárodné skupiny a každej skupine pridelí iné diskusné okno. Účastníci môžu diskutovať v reálnom čase na určitú tému.

        Navrhované technológie: http://todaysmeet.com