article image

Spolupráca

Komunikácia medzi projektovými partnermi môže vyústiť do spolupráce. Činnosti spolupráce sú činnosti, ktoré vedú k hmotnému výsledku. Môže ísť o digitálne produkty, ako sú filmy, e-knihy, myšlienkové mapy, obrázkové prezentácie, kvízy, atď. Tieto produkty môžu byť aj výsledkom diskusie vo fóre, alebo online stretnutia.

Projekty eTwinning ponúkajú rámec pre projektové vyučovanie, súčasťou ktorého je spolupráca medzi žiakmi. Činnosti spolupráce, ako súčasť projektu eTwinning, sa môžu odohrávať jednoducho medzi členmi len jednej skupiny v triede, ktorá vytvorí produkt, o ktorý sa môže podeliť s ostatnými projektovými partnermi. Aby mohla prebiehať skutočná spolupráca v programe eTwinning, ostatní projektoví partneri by mali poskytnúť vstupné údaje a zdieľať, napr. použiť údaje, ktoré musia ostatní partneri použiť na tvorbu nového obsahu.

Vyššou úrovňou spolupráce je, keď študenti z rôznych skupín v triede priamo spolupracujú na spoločnom produkte. Napríklad, v priestore TwinSpace je možné prideliť webové stránky dočasným skupinám žiakov a dať im priestor, kde môžu spoločne pracovať a vymieňať si výsledky.

Manažéri projektu by mali nájsť spôsoby, ako dať žiakom pocit, že prispievajú k jednému spoločnému výsledku.

NAVRHOVANÉ ČINNOSTIS

        1. Rozdeľte vašich žiakov do národných alebo nadnárodných skupín a požiadajte ich, aby vytvorili logo projektu. Vložte všetky logá na internet a povedzte žiakom, aby hlasovali za logo, ktoré sa im najviac páči, a odôvodnili svoj výber pomocou komentáru pod obrázkom.

        Navrhované technológie: www.dotstorming.com

        2. Identifikujte piesne, ktoré majú vaše krajiny spoločné a naučte sa pieseň v jazyku niektorého z partnerov.

        3. Vytvorte spoločné video s rôznymi jazykovými verziami piesne.

        4. Napíšte spoločný príbeh na určitú tému. Jedna krajina príbeh začne a ostatné krajiny v ňom pokračujú. Potom jeden partner ilustruje príbeh ostatných partnerov.

        Navrhované technológie: http://meetingwords.com, http://colorillo.com

        5. Študenti sa rozhodnú, aké slová sa chcú naučiť v iných jazykoch a tieto slová nakreslia. Potom študenti všetkých tried nahrajú slová vo svojom jazyku a vytvoria online slovník.

        Navrhované technológie: www.voicethread.com