Kniha každý deň a nebudete sa nudiť!

Difficulty level : stredne pokročilí
  • Úroveň : Od9 do 19
  • Kľúčové kompetencie : Digitálna / Gramotnosť / Jazyky / Kultúrne povedomie a prejav

    Tematické oblasti : cudzie jazyky / jazyk a literatúra / medzipredmetové vzťahy / umenie a kultúra
Project Kit picture
„Zdá sa, že sme žiadne dni nášho detstva neprežili tak naplno ako tie, ktoré sme strávili s obľúbenou knihou.“
– Marcel Proust


Činnosti v tomto balíku sú zamerané na literatúru. Študenti sa zoznámia s klasickou alebo modernou literatúrou a budú realizovať kolaboratívne tvorivé činnosti, ktoré im umožnia rásť emočne a spoločensky. Študenti budú pracovať v zmiešaných národnostných skupinách a budú diskutovať, interpretovať a komentovať rôzne knihy a spolupracovať na realizácii tvorivých činností.

Predstavenie partnerov

Zobraziť viac

Orientácia

Zobraziť viac

Komunikácia

Spolupráca

Zobraziť viac

Hodnotenie

Zobraziť viac

Ďalšie

Zobraziť viac