Vaše hlasy sa počítajú!

Difficulty level : začitočníci
  • Úroveň : Od8 do 15
  • Kľúčové kompetencie : Gramotnosť / Kultúrne povedomie a prejav / Občianska / Osobná / sociálna a vzdelávacia

    Tematické oblasti : domáce hospodárenie / ekologická výchova / etická výchova / medzipredmetové vzťahy / občianska náuka / politológia / sociálne vedy / sociológia / umenie a kultúra
Project Kit picture
Podpora aktívneho občianstva by mala začať už v ranom veku dieťaťa. Deťom, ako aktívnym občanom, by malo záležať na miestach, kde žijú a mali by podporovať svoje miestne komunity, ku ktorým patria. Deti musia byť aktívne zaangažované do situácií, ktoré môžu vplývať na ich život. Týmto spôsobom si postupne rozvinú zmysel pre občianske porozumenie a stanú sa zodpovednými občanmi. Aktivity v tomto balíku sa zameriavajú na pomoc študentom aktívne sa angažovať učením sa o svojich právach a povinnostiach, spájaním sa s inými a učením sa, ako myslieť a konať s úctou k sebe a iným ľuďom.

Predstavenie partnerov

Zobraziť viac

Orientácia

Zobraziť viac

Komunikácia

Spolupráca

Zobraziť viac

Hodnotenie

Zobraziť viac

Ďalšie

Zobraziť viac