article image

Tematické Konferencie

Čo je to?
Tematické konferencie sú 3 dňové prezenčné informačné aktivity. Témy sa týkajú aspektov pedagogiky všeobecne. Hlavným cieľom je informovať a vytvoriť povedomie o programe eTwinning. Tieto aktivity prebiehajú v rozšírenom európskom jazyku. Za účasť na tejto aktivite získate certifikát.

Kto ich organizuje?   Národné podporné služby spolu s Centrálnou podpornou službou.

Kto sa môže zúčastniť? Cieľovú skupinu predstavujú všetci učitelia vrátane tých, ktorí nie sú realizátormi programu eTwinning, ako napríklad regionálne úrady. Účastníci sa na aktivitu pozývajú a ich výber môže byť podmienený témou aktivity. Na tematických konferenciách sa zúčastňuje v priemere 200 účastníkov.

Trvanie?   2-3 dní.

Kde? Tieto aktivity sa realizujú v celej Európe.

Ako môžem požiadať o účasť? Obráťte sa na vašu NSS.

  • Professional Development
  • Training session