article image

Workshopy Zamerané Na Profesionálny Rozvoj

Čo je to?
Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj (PDW) sú trojdňové prezenčné aktivity zamerané na odbornú prípravu, ktoré sa zaoberajú témou v oblasti pedagogiky. Tieto aktivity prebiehajú v rozšírenom európskom jazyku. Za účasť na tejto aktivite získate certifikát .

Kto ich organizuje?   Národné podporné služby spolu s Centrálnou podpornou službou

Kto sa môže zúčastniť? Účastníci by mali byť stredne pokročilí a pokročilí realizátori programu eTwinning. Účasť je možná na základe pozvánky v maximálnom počte priemerne 100 účastníkov.

Trvanie?   2-3 dni.

Kde? Tieto aktivity sa realizujú v celej Európe približne päťkrát za rok.

Ako môžem požiadať o účasť? Obráťte sa na vašu NSS.

  • Professional Development
  • Training session