article image

Online Kurzy

Čo je to?
Online kurzy eTwinning sú dlhé kurzy zamerané na riešenie potrieb komunity eTwinning v oblasti online moderovania, vyučovania a učenia sa a ambasádorov na národnej a európskej úrovni. Program eTwinning každý rok propaguje jeden kurz. Online kurzy vedie skupina odborníkov a ich súčasťou je aktívna práca a diskusie učiteľov. Vzdelávacie aktivity obsahujú asynchrónne a niekedy synchrónne aktivity a prebiehajú v anglickom jazyku. Za účasť na tejto aktivite získate certifikát.

Kto ich organizuje?   Centrálna podporná služba

Kto sa môže zúčastniť? Všetci zaregistrovaní učitelia. Výber účastníkov môže byť podmienený témou aktivity. Na kurzoch sa môže zúčastniť až 250 účastníkov.

Trvanie?   Kurzy trvajú 3-4 mesiace.

Kde? Tieto aktivity sa realizujú v systéme eTwinning Moodle.

Ako môžem požiadať o účasť? Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na vašu Národnú podpornú službu (NSS).

  • Online course
  • Professional Development